facebook

דף הבית

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מאחל פורים שמח!
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מאחל פורים שמח!
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה
דוחות אחרוניםדוחות שנתיים
דוחות מיוחדים ביקורת על השלטון המקומי
דוחות נציב תלונות הציבורדוחות מימון מפלגותמימון בחירות מקדימות
מימון בחירות ברשויות המקומיות
נציבות תלונות הציבור
דוחות מבקר המדינה

הגשת תלונה

  • קול קורא לארגונים בחברה החרדית להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה


    משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מזמין ארגונים מהחברה החרדית העוסקים במיצוי זכויות להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור

     
  • __