facebook

מתניהו אנגלמן

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל

מתניהו אנגלמן נולד בשנת 1966 בירושלים, ובשנות ילדותו התגורר ברחובות. בשנת 1983 סיים לימודי תיכון בישיבת בני עקיבא "נתיב מאיר" בירושלים. שירת בצה"ל בחיל השריון במסגרת ישיבת ההסדר "הר עציון". בשנת 1991 סיים בהצטיינות לימודי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 1994 סיים בה בהצטיינות לימודי תואר שני במינהל עסקים (התמחויות בחשבונאות ומימון). רואה חשבון משנת 1994, נשוי לאביגיל ואב לשישה.

 

רקע מקצועי

בשנים 1999-1991 שימש רואה חשבון במשרד "פאהן, קנה ושות', רואי חשבון". במהלך עבודתו במשרד זה שימש רואה חשבון מבקר בדרגת מנהל ביקורת ומנהל סניף ירושלים.

בשנים 2006-1999 כיהן כסמנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה ירושלים (לימים "עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים").

בשנים 2010-2006 כיהן כמנכ"ל המועצה המקומית שוהם.

בשנים 2018-2010 כיהן כמשנה למנכ"ל הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, משנה לנשיא הטכניון ומנכ"ל הטכניון, ואף כיהן כיו"ר פורום המנכ"לים של ועד ראשי האוניברסיטאות לתקופה מסוימת במהלך השנים 2018-2017.

ביוני 2018 מונה למנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה.

כמו כן, שימש משנת 2004, במשך 14 שנים, יו"ר ועדת הביקורת של ג'וינט ישראל וגופים הקשורים בו ובכללם: תב"ת, אשל, אשלים, מלב"ן ומרכז טאוב.


ב-3 ביוני 2019 אישרה הכנסת את מינויו של מתניהו אנגלמן לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והוא נכנס לתפקידו ב-4 ביולי 2019.