facebook

צרו קשר

הגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור על פגיעה אישית מגוף ציבורי ניתן להגיש באמצעות טופס תלונה מקוון באתר האינטרנט.

פנייה לביקורת המדינה למסירת מידע על גוף ציבורי ניתן להגיש באמצעות טופס פנייה מקוון באתר האינטרנט.


נשמח לסייע לכם בטופס זה במקרים בהם:

  1. מצאתם תקלה באתר האינטרנט

  2. לא מצאתם את הפרסום המבוקש

צור קשר

יש למלא את שדות החובה המסומנים ב-*

צור קשר
*
*
*
*
*