facebook

מרים בן פורת

מבקרת המדינה בשנים 1998-1988

מרים בן פורת נולדה ב-1918 בוויטבסק (כיום בבלארוס) וגדלה בקובנה שבליטא. בשנת  1936 עלתה לישראל. בפברואר 1945 סיימה לימודי משפט וקיבלה רישיון לעסוק בעריכת דין. בשלהי שנת 1948 החלה לעבוד כפרקליטה במשרד המשפטים. היא החלה את דרכה המקצועית כסגנית פרקליט נפה וכעבור שנתיים הגיעה לדרגה של סגנית פרקליט המדינה. הופיעה בשם המדינה במשפטים פליליים וכן לפני בית המשפט הגבוה לצדק.

 

תפקידי שיפוט

במאי 1958 מונתה לשופטת בבית המשפט המחוזי בירושלים.

במאי 1975 החלה לשמש בתפקיד נשיאה תורנית של בית המשפט המחוזי בירושלים, ובדצמבר אותה שנה מונתה לנשיאת בית המשפט.

בנובמבר 1976 מונתה לשופטת בפועל בבית המשפט העליון, ובמרץ 1977 מונתה במינוי קבע.

בשנים 1988-1983 כיהנה כמשנה לנשיא בית המשפט העליון.

 

תפקידי הוראה וכתיבה אקדמית

בשנים 1978-1964 עסקה בהוראה באוניברסיטה העברית בירושלים והגיעה לדרגה של פרופסור חבר.

כתבה מאמרים וחיבורים בנושאים שונים, והם התפרסמו בכתבי עת, בהם "הפרקליט", "משפטים", "עיוני משפט"

ו-"The Israel Law Review".

 

ב-4 ביולי 1988 מונתה מרים בן פורת למבקרת המדינה ונציבת תלונות הציבור, וב-4 ביולי 1998 פרשה מתפקידה לאחר שתי תקופות כהונה.

 

גילויי הערכה לאחר כהונתה

בשנת 1991 הוענק לה פרס ישראל על מפעל חיים.

בשנת 2004 הוענק לה התואר "יקירת ירושלים".

 

מרים בן פורת נפטרה ב-26 ביולי 2012.