facebook

מפגש בין-לאומי בנושא שוק העבודה המשתנה (Workforce 2030)

בתאריכים 28-29.1.20 התקיים בתל אביב מפגש בין-לאומי בנושא בחינת היערכות מדינות שונות לשוק העבודה המשתנה על פי מודל של ביקורת מקבילה (parallel audit).

את המפגש פתח מבקר המדינה והציג את יעדי המשרד ומטרותיו, תוך התייחסות לשינויים ולחידושים בעבודת הביקורת ולציוני דרך עתידיים.

במפגש השתתפו נציגים ממשרד מבקר המדינה הישראלי, שמוביל את הביקורת המשותפת, ונציגים ממוסדות הביקורת העליונים של פינלנד, צפון מקדוניה, פולין, בולגריה, דרום קוריאה וה - ECA (European Court of Auditors​).

ממשרדנו עוסקים בנושא שלושה צוותים מהחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, בתחומי החינוך, ההיי-טק וההכשרות המקצועיות.