facebook

יצחק טוניק

מבקר המדינה בשנים 1987-1982

יצחק טוניק נולד ברוסיה בשנת 1911 ועלה ארצה בשנת 1934. לאחר עלייתו למד משפטים בבית הספר למשפט של ממשלת המנדט הבריטית, ובשנת 1945 הקים משרד עורכי דין פרטי בירושלים. בשנת 1948, זמן קצר לפני ההכרזה על הקמת המדינה, התגייס לצה"ל, ומשנת 1949 עד סיום שירותו הצבאי שימש בתפקיד התובע הצבאי הראשי. לאחר שחרורו מצה"ל היה יצחק טוניק שותף במשרד עורכי הדין שהקים אהרן חטר-ישי, מפקדו לשעבר.

 

תפקידים ציבוריים

בשנת 1972 נבחר לנשיא לשכת עורכי הדין.

בשנת 1975 שוב נבחר לתפקיד נשיא לשכת עורכי הדין, וכיהן בו עד מרץ 1979.

 

בינואר 1982 התמנה יצחק טוניק על ידי נשיא המדינה למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והוא כיהן בתפקיד מ-14 בינואר 1982 עד 7 בינואר 1987.

 

בתפקידו כמבקר המדינה היה ממנסחי חוק יסוד: מבקר המדינה ונמנה עם יוזמי הקמתה של ועדת בייסקי - ועדת החקירה הממלכתית לעניין ויסות מניות הבנקים.

 

כיהן כנשיא האגודה הישראלית של שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

יצחק טוניק נפטר ב-9 בינואר 1989.