facebook

נציבות תלונות הציבור פרסמה גיליון אקדמי חגיגי ובו שמונה מאמרים

בין היתר, המאמרים מתארים את הקמתו של מוסד נציב תלונות הציבור, את התמורות שהתרחשו בו במשך השנים, את הכלים שבהם הוא משתמש בעבודתו וכן משתפים בהרהורים על האתגרים הניצבים לפני נציבות תלונות הציבור ביובל השני לקיומה

לרגל חגיגות היובל להקמתה של נציבות תלונות הציבור, השיקה הנציבות פרויקט ייחודי, ולראשונה בתולדותיה פרסמה גיליון אקדמי חגיגי ובו שמונה מאמרים פרי עטם של עובדות ועובדי הנציבות ואנשי אקדמיה, ומאמר נוסף של נשיא ארגון נציבי תלונות הציבור העולמי ה-IOI שנותן את הזווית הבין-לאומית לעבודתם של הנציבים.

המאמרים בגיליון נועדו להרחיב את הידע בעבודת נציבי תלונות הציבור ולאפשר לעוסקים בתחום להשתמש בתוצרי החשיבה השונים. המאמרים מאירים זוויות שונות בעבודתה של נציבות תלונות הציבור, במגמות התפתחותה במשך השנים ובכיוונים שאליהם היא צועדת.  

בין היתר, המאמרים מתארים את הקמתו של מוסד נציב תלונות הציבור, את התמורות שהתרחשו בו במשך השנים, את הכלים שבהם הוא משתמש בעבודתו וכן משתפים בהרהורים על האתגרים הניצבים לפני נציבות תלונות הציבור ביובל השני לקיומה.