facebook

דף הבית

מימון מפלגות
  • הארכת מועדים להגשת דוחות למבקר המדינה

    21/4/2021

    המועד להגשת החשבונות והדוחות הכספיים לתקופת הבחירות לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת 1.10.19-31.3.20 למבקר המדינה - עד ליום 31 במאי 2021

     
  •  
  •  
  •