facebook

המבקר אנגלמן עם המפונים בטבריה ובעמק הירדן: "הממשלה נכשלת בטיפול בעורף. העדר תכנית כלכלית והעדר פרויקטור בשבוע הרביעי למלחמה - כשל הפוגע באזרחים" (29.10.23)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ובכירי משרדו נפגשו היום (ראשון, 29.10.23) בבתי מלון בטבריה ובמועצה האזורית עמק הירדן עם מפונים​ משדרות, משלומי, משומרה, מתקומה, מדפנה, ממלכיה ומעירון

​        ​צילום: אלי סבתי, דובר עיריית טבריה

כמו כן נפגש עם ראש עיריית טבריה בועז יוסף וצוותו ועם ראש מועצת עמק הירדן עידן גרינבאום וצוותו. זאת מתוך כוונה לטפל מול השרים ומשרדי הממשלה בפערים דחופים, לתת מענה פרטני לתושבים באמצעות נציבות תלונות הציבור ולאסוף חומרים מהשטח לקראת ביקורת מקיפה ונוקבת שיבצע בתום המלחמה. 

המבקר שמע את טענות המפונים בעיקר ביחס לאי הוודאות הכלכלית בהעדר תכנית כלכלית לעורף, להעדר מסגרות חינוך לנוער ולצרכים מידיים שאינם מקבלים מענה בתחום הטיפול הנפשי. ראש העיר, בועז יוסף, פירט את כלל פעולות העירייה בעת הזו ואת שיתופי הפעולה עם משרדי החינוך והרווחה. כמו כן ציין כי נכון לסוף השבוע שעבר התקבלה הרשאה תקציבית אחת בסך 1.4 מלש"ח בלבד ממשרד השיכון לטובת שיפוץ

מקלטים משותפים. עם זאת הועלתה סוגיית העדר הרשאות תקציביות ממשרדי הממשלה אחרים לשם מימון פעולות העירייה לטובת המפונים בעת הזו. זאת למרות שהעירייה מארחת כ- 9,000 מפונים מהצפון ומהדרום.

המבקר קיים את הביקור כחלק מסיורים שהוא מקיים מאז פרוץ המלחמה בקווי העימות בדרום בצפון, בעוטף עזה ובפגישות עם המפונים בבתי המלון השונים. 

מבקר המדינה אנגלמן מתח ביקורת נוקבת על מחדלי הטיפול האזרחי של הממשלה בסוגיות האזרחיות הקריטיות עבור תושבי ישראל, ובייחוד תושבי קווי העימות והמפונים:

"הממשלה נכשלת בטיפול בעורף. העדר תכנית כלכלית והעדר פרויקטור בשבוע הרביעי למלחמה, בנסיבות בהן מאות אלפים מתושבי יישובי הדרום והצפון פונו מבתיהם - הינם כשל ותקלה משמעותיים שאין תירוץ שיוכל להצדיקם. אי הוודאות פוגעת בתושבי הדרום והצפון. אין מקום למאבקי כוח בעת הזו. על ראש הממשלה והשרים להיכנס באופן בהול לעובי הקורה ולפתור את הבעיות מיידית".​

 
  ​​צילום: אלי סבתי, דובר עיריית טבריה


  ​​צילום: אלי סבתי, דובר עיריית טבריה