facebook

תקציב משרד מבקר המדינה אושר בכנסת

ועדת הכספים אישרה את תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2021. התקציב זהה לתקציב 2020. מבקר המדינה הודיע: כדי למנוע פגיעה בתוצאות הבחירות מתקיימת בדיקה בעניין מוכנות ועדת הבחירות למתקפות סייבר

צילום: שמוליק גרוסמן / דוברות הכנסת

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, השתתף היום (7.12.20) בדיון שקיימה ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני.

הוועדה אישרה את תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2021. התקציב לא גדל ביחס לתקציב 2020. בנוסף, החזיר משרד מבקר המדינה 28 מיליון ש"ח עודפים למשרד האוצר. מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, התייחס לנושא וציין כי יש חשיבות בעת הזו שעבודת הביקורת תמשיך, ומצד שני המגזר הציבורי יראה מתינות וצניעות במיוחד בתקופה זו.

בנוסף, הודיע מבקר המדינה כי כדי למנוע פגיעה בתוצאות הבחירות - מתקיימת בדיקה בעניין מוכנות ועדת הבחירות למתקפות סייבר. 

בדבריו בפני הוועדה, הודיע המבקר, כי משרדו משלים בימים אלו בדיקה מקיפה אודות מערכות המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית, פעילותה המיחשובית בשלוש מערכות הבחירות האחרונות והיערכותה של ועדת הבחירות להתמודדות עם מתקפות סייבר חיצוניות שביכולתן לפגום בהליך הבחירות בישראל. 

הודעת המבקר מגיעה על רקע איומי הסייבר ההולכים וגוברים עמם מתמודדת מדינת ישראל בשנים האחרונות, ובדגש על אירועי העת האחרונה.

להלן דברי המבקר: 

"מרגע כניסתי לתפקיד מבקר המדינה, הגדרתי את הביקורת בתחומי הסייבר והדיגיטל כחלק מתחומי הליבה של משרד מבקר המדינה, מתוך הסתכלות צופה פני עתיד על האתגרים הלאומיים מולם ניצבת מדינת ישראל.

בתוך כך, וביתר שאת על רקע אירועי העת האחרונה, אני רוצה לעדכן אתכם היום כי אנו עובדים מזה זמן מה על ביקורת בעניין מערכות המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית, פעילותה המיחשובית בשלוש מערכות הבחירות שנערכו בשנים 2019 – 2020 ובכלל זה מוכנותה של ועדת הבחירות המרכזית להתמודדות עם מתקפות סייבר חיצוניות, זאת מתוך רצון לאפשר את קיומו של ההליך הדמוקרטי באופן תקין וללא התערבות גורמים שונים.

מרבית הביקורת הושלמה, אך ישנם עוד כמה תחומים שאנו מקיימים בהם העמקות למול הוועדה.

מטרת הביקורת הינה להפיק לקחים למערכות בחירות עתידיות, לרבות זו שיכול ותתקיים בחודשים הקרובים, ובכך לטייב את עבודתה של ועדת הבחירות ולסייע לפעילותה, שהיא בליבת ההליך הדמוקרטי בישראל ובעלת חשיבות עליונה עבור כל אחת ואחד מאיתנו".