facebook

הנציבות מארחת: כנס רב-משתתפים בנושא בירור תלונות במגזר הציבורי בישראל

נציבות תלונות הציבור ערכה כנס תחת הכותרת "רב ממדיות בהגנה על זכויות חברתיות בישראל" ובו כל העוסקים במלאכה החשובה של בירור תלונות הציבור במגזר הציבורי בישראל

כ-300 איש, ובהם מבקרי פנים וממוני פניות הציבור במשרדים ממשלתיים וברשויות מקומיות, וכן נציגים מארגונים חברתיים, השתתפו השבוע (12.11.19) בכנס מיוחד שערכה נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

הכנס "רב ממדיות בהגנה על זכויות חברתיות בישראל", התקיים במרכז שלווה בירושלים וריכז תחת קורת גג אחת את כל העוסקים במלאכה החשובה של בירור תלונות הציבור במגזר הציבורי בישראל. במהלך הכנס עלו נושאים רבים הנוגעים ישירות לנציבות תלונות הציבור, ובכלל זה יעדיה ומטרותיה.

מר מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, התייחס בדבריו לחשיבות שהוא רואה בהנגשת הנציבות לציבור, ביציאת עובדי הנציבות לשטח, ובשיתופי פעולה עם גופים נילונים. בדבריו הכריז הנציב על השקת תוכנית "הנציבות בקהילה" במסגרתה מוזמנים גופים העוסקים במיצוי זכויות להגיש הצעות לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור.

מנהלת נציבות תלונות הציבור, ד"ר אסתר בן חיים, בירכה את משתתפי הכנס והביעה תקווה כי תהיה זו התחלה של מסורת חדשה בקיומם של כנסים מסוג זה, המפגישים עמיתים העוסקים בתחום החשוב של בירור תלונות הציבור במגזר הציבורי. 

צפו בסרטון נציבות תלונות הציבור - כאן בשבילכם

 


את הנאום המרכזי בכנס נשא ד"ר גונטר קראוטר, לשעבר האומבודסמן האוסטרי והמזכיר הכללי של ארגון האומבודסמנים הבין-לאומי (ה-IOI). ד"ר קראוטר התייחס לממד הבינלאומי של תפקיד האומבודסמן ולניסיונו כאומבודסמן האוסטרי. בין היתר, ציין ד"ר קראוטר כי בטלוויזיה האוסטרית משודרת מדי שבוע תוכנית הכוללת נציגים של האומבודסמן האוסטרי ושל גופים נילונים, והדבר מהווה כלי יעיל כדי להגביר את החשיפה לקהל הרחב וכן להפוך את עבודת האומבודסמן לשקופה יותר.   

כמו כן, התקיים פאנל שבו השתתפו נציבי תלונות נבחרים, בנושא תפקיד נציבי תלונות הציבור בהגנה על זכויות חברתיות. בפאנל, בהנחיית פרופ' יובל אלבשן, השתתפו נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - מר אברמי טורם, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - עו"ד אווקה (קובי) זנה, מנהלת אגף פניות הציבור וביקורת המדינה במוסד לביטוח לאומי - עו"ד נורית יצחק, נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי - עו"ד נילי חיון דיקמן, והמשנה למנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה - עו"ד רונית זנדברג. במהלך הפאנל התקיימו ארבע הרצאות בזק (בסגנון TED) של עובדי הנציבות, אשר הציגו סוגיות בולטות המבוססות על תלונות שהתקבלו וטופלו על ידי הנציבות. 

כיצד מגישים תלונה? סרטון אנימציה

 


את החלק העיוני של הכנס חתמה שיחה בשש עיניים בנושא ההגנה על חושפי שחיתות. בשיחה, בהנחייתו של פרופ' אביעד הכהן, השתתפו נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ורדה וירט-ליבנה ומנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן-חיים.

בסיומו של היום המיוחד, השתתפו באי הכנס בסיור במרכז הלאומי שלווה הפועל להעניק לאנשים עם מוגבלויות טיפול מתקדם וראוי, לתמוך בבני משפחותיהם ולקדם שילוב חברתי.

 

סרטון של נציבות תלונות הציבור בנושא ההגנה על חושפי שחיתות

 


מסמכים מרכזיים מכנס נציבות תלונות הציבור:

מצגת דברי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

הנאום המרכזי של ד"ר גונטר קראוטר "The Voice for The Voiceless"