facebook

הודעה על חופשה מרוכזת

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הסוכות התשפ"ב, מיום שני 20.9.21 עד שלישי 28.9.21 (ועד בכלל)

במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית:

בירושלים:  050-6232880

בתל אביב: 050-6232662

בחיפה:     050-6232870

נציבות תלונות הציבור - 

במקרים דחופים הנוגעים לטיפול בתלונות הציבור ניתן יהיה להתקשר אל הפלאפון:
050-6232669

בין השעות 9.00 - 12.00.