facebook

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה פתחה קליניקה ללמידה ולעבודה מעשית בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת

ממחוז הצפון התקבל המספר הקטן ביותר של תלונות לנציבות בשנים 2018-2019, ועומד על כ-3600 תלונות, כך עולה מפילוח התלונות שהתקבלו בשנתיים האחרונות בנציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה החלה בהפעלת קליניקה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת. הקליניקה הוקמה במטרה להעלות את המודעות בקרב אוכלוסיות הצפון לנציבות תלונות הציבור ולחשוף את הסטודנטים לחשיבות הטיפול בתלונות הציבור כדי להבטיח את זכויות הפרט, ולקדם את המינהל התקין במדינת ישראל. נציבות תלונות הציבור חותרת להגיע לאוכלוסיות הראויות לקידום ולהנגיש להן את שירותיה. פילוח התלונות שהתקבלו בשנתיים האחרונות בנציבות לפי מקום המגורים של המתלוננים, העלה שממחוז צפון התקבל המספר הקטן ביותר של תלונות ל-10,000 תושבים, ועומד על כ- 3600 תלונות בשנים 2018-2019.

את הקליניקה ינחו זה לצד זה - מנחה אקדמי מטעם המכללה ומנחה מקצועי מטעם נציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה. במסגרת הקליניקה ישובצו הסטודנטים במרכזי מיצוי זכויות מקומיים, ויסייעו בקבלת הקהל על מנת להפנות את התלונות המתאימות לבירור בנציבות. לקליניקה נרשמו סטודנטים, הן מהמגזר היהודי והן מהמגזר הערבי. 

המכללה האקדמית צפת שמה דגש בלימודי המשפטים על גישור על פערים מעמדיים בחברה הישראלית ומנהלת בין יתר התכניות שלה קליניקות נוספות המוכוונות להנגשת זכויות.  הרצאת הפתיחה ניתנה על ידי מנהלת נציבות תלונות הציבור, ד"ר אסתר בן חיים וצוותה לסטודנטים של המכללה. בכוונת הנציבות להרחיב את הפעילות גם למוסדות אקדמיים נוספים ברחבי הארץ.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ציין: "אני רואה חשיבות רבה בהנגשת פעילות נציבות תלונות הציבור לפריפריה ומתן מענה וסיוע לכל פונה. אני מאמין שהקליניקה תביא לקידום שירות ציבורי יעיל והוגן בקרב תושבי הפריפריה".