facebook

כנס חשיפה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לאנשים וארגונים המקדמים זכויות לאנשים עם מוגבלות

הרשמה לכנס החשיפה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לאנשים וארגונים המקדמים זכויות לאנשים עם מוגבלות

יש למלא את שדות החובה המסומנים ב-*

הרשמה לכנס החשיפה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לאנשים וארגונים המקדמים זכויות לאנשים עם מוגבלות
*
*
*
*
*
*
*