facebook

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קיים סיור בעיר אילת

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ערך סיור בעיר הדרומית, זאת בהמשך לדוח הביקורת בנושא תכניות לפיתוחה הכלכלי והתיירותי של אילת

​בתמונה מימין לשמאל: מנכ"ל משרד התיירות, מבקר המדינה, מ"מ ראש עיריית אילת, מנכ"ל
משרד מבקר המדינה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ערך סיור בעיר אילת ובשדה התעופה רמון. בביקור השתתפו גם מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין, מנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה יובל חיו, מנהל האגף ומנהלת הביקורת. המבקר קיים פגישת עבודה עם מ"מ ראש העיר אילת. בפגישה נידונו נושאים שונים, שעלו בין היתר בדוח מבקר המדינה, כגון מצב ענף התיירות באילת, סטטוס מרכז הקונגרסים, קריית הספורט, ובסיס חיל הים. בנוסף, ערך המבקר אנגלמן פגישה עם מלונאים, בהשתתפות יו"ר התאחדות בתי המלון, תאגיד התיירות ומנכ"ל משרד התיירות. 

כזכור, מבקר המדינה פירסם לפני כחודש דוח הביקורת על פעולות הממשלה לקידום התיירות באילת, פיתוחה הכלכלי ונגישותה התחבורתית. דוח מבקר המדינה בדק את רצף הכשלים בטיפול בעיר אילת, עיר מוטת תיירות, ללא גיוון תעסוקתי, המתמודדת מעל עשור עם התיישנות תשתיות התיירות, תחרות עם אתרי נופש במדינות אחרות וקשיים הקשורים בפריפריאליות, המהווים איום תמידי על יציבותה הכלכלית ופרנסת תושביה, שהגיע למשבר כלכלי בשנת 2020 בשל מגפת הקורונה. מהדוח עלה כי במהלך העשור האחרון נעשו ניסיונות ממשלתיים ומקומיים להתמודדות עם הקשיים, באמצעות תוכניות לחיזוק התיירות ופיתוח ענפים כלכליים נוספים בעיר, אך על פי הדוח - רוב תכניות הממשלה הרב-תחומיות והרחבות באילת, לפיתוח מנועי צמיחה כלכליים, לא מומשו.