facebook

סיפורה של תלונה: עדכון הנחיות לנוסעים בעלי קוצב לב

בעקבות בירור של נציבות תלונות הציבור רשות שדות התעופה עדכנו את ההנחיות לנוסעים בעלי קוצב לב

אשה בת 75 פנתה לנציבות תלונות הציבור בתלונה שעניינה יחס מפלה כלפי אנשים שבגופם מושתל קוצב לב.

האשה התלוננה כי אנשי הביטחון בשדה התעופה סירבו לאפשר לה לעבור את הבדיקה הביטחונית במסלול המהיר המיועד לאנשים עם מוגבלות. האשה התבקשה להמציא תעודת נכה חרף העובדה כי היא אינה מוגדרת כנכה.

בהמשך, גם כשהוזעק למקום האחראי על הביטחון, הוא שב וחזר על הדרישה להמצאת תעודת נכה וכן הציג שאלות פוגעניות/חודרניות עד כדי שגרם למתלוננת לפרוץ בבכי.

בעקבות הבירור שערכה הנציבות בתלונה, נמצא כי התלונה מוצדקת. במהלך חודש אוגוסט 19' עדכנה הרשות כי תציב בשדה שילוט שיפנה נוסעים בעלי קוצב לב לתור ייעודי, שם יקבלו יחס אישי ומהיר יותר.

רשות שדות התעופה אף הביעה התנצלות עמוקה בפני המתלוננת על עוגמת הנפש שנגרמה לה.