facebook

היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה מונה לנשיא המכללה למינהל

פרופ' יורם רבין הודה למבקר המדינה, מתניהו אגלמן, על ברכת הדרך למינויו לנשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל

מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן בירך את פרופ' יורם רבין על מינויו לנשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל:

"פרופ' רבין הוא מבכירי עולם המשפט בישראל ואני בטוח שבזכות כישוריו הרבים, האקדמיים והניהוליים, הוא יוביל את המכללה בגאון להישגים רבים. העולם האקדמי מעודד מצויינות ופרופ' רבין הוא אדם מצויין.

עם קבלת ההצעה לנשיאות המכללה, פרופ' רבין עדכן אותי כמקובל וכמובן בירכתי אותו ואיחלתי לו בהצלחה רבה".

פרופ' יורם רבין: ״מינוי לנשיא המכללה הוא הגשמת חלום עבורי, ואני רואה בתפקיד אתגר גדול. אני מסיים קדנציה מרתקת במשרד מבקר המדינה, ואני מודה למבקר, מתניהו אגלמן, על ברכת הדרך שהעניק לי״.

​​