facebook

סיפורהּ של תלונה - זירוז העברת תשלום ממשרד הרווחה לחולת סרטן

נציבות תלונות הציבור זירזה העברת תשלום ממשרד הרווחה למימון הסעות לטיפולי הקרנות של חולת סרטן

 
בנציבות תלונות הציבור התקבלה תלונה בעניינהּ של אשה מבוגרת מאוד, חולת סרטן, על כך שמחלקת הרווחה ברשות המקומית לא העבירה מזה כמה חודשים את חלקהּ במימון ההסעות לטיפולי ההקרנות אותם עברה בשל מחלתהּ.
 
 

בירור התלונה העלה כי בשל טעות בהקלדת מספר הזהות של המתלוננת חל עיכוב בהעברת התשלום ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ללשכת הרווחה ברשות המקומית.

 

בעקבות התערבות הנציבות זורז הטיפול והחזר התשלום בוצע.