facebook

כנס הצעירים של מבקרי המדינה של אירופה

משרד מבקר המדינה נבחר לארח את הכנס הבא של דור ההמשך של מבקרי המדינה של אירופה

 

הנהלת ארגון מבקרי המדינה של אירופה EUROSAI החליטה, כי הכנס הבא של YOUNG EUROSAI יתקיים בשנה הבאה בישראל.

ארגון יורוסאי מייחס חשיבות רבה לחדשנות – Innovation ולטיפוח דור ההמשך של עובדי ביקורת במשרדי מבקרי המדינה. זאת  נוכח  השינויים המהירים שחלים בתחומי הביקורת ברחבי העולם. הארגון שם דגש על הצורך החיוני לאפשר למשרדי ביקורת המדינה להתמודד עם שינויים אלה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, אימץ את העקרונות האלה ועל פי הנחייתו המשרד פועל ליישמם.

בהתאם למקובל ביורוסאי, המדינה המארחת את כנס YOUNG EUROSAI מארחת לאחר מכן את כנס מבקרי המדינה של אירופה.

 ​