facebook

מבקר המדינה העניק צו הגנה קבוע לעובד לאחר פרישה שחשף שחיתות במשרד התחבורה

הנציב אנגלמן: "במקום העבודה המודרני ההתנכלות לחושף שחיתות מתרחשת רובה ככולה מתחת לפני השטח"

  • במסגרת צו ההגנה קבע הנציב כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ישלם למתלונן פיצוי בגובה 75,000 ש"ח בגין עוגמת נפש. מקרה זה הינו ייחודי בכך שהפיצוי ניתן גם לאחר פרישת העובד ומביא לידי ביטוי הכרה בפעילותו למניעת שחיתות במהלך תקופת עבודתו בגוף המבוקר.

  • הנציב אנגלמן: "במקום העבודה המודרני ההתנכלות לחושף שחיתות מתרחשת רובה ככולה מתחת לפני השטח".

 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, העניק השבוע צו הגנה קבוע לעובד לאחר פרישה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אשר חשף בשנים האחרונות שתי פרשיות שחיתות במשרד התחבורה. במסגרת צו ההגנה קבע הנציב אנגלמן כי משרד התחבורה ישלם לעובד שפרש (המתלונן) פיצוי בגובה 75,000 ש"ח בגין עוגמת נפש. סכום זה מצטרף לפיצויי הפרישה שקבל העובד עם פרישתו כדין.

בעקבות סדרת התנכלויות שחווה מצד מנהליו, המתלונן פנה לנציבות תלונות הציבור בבקשה לקבלת צו הגנה קבוע. מבדיקת המקרה על ידי הנציבות עולה כי המתלונן, שפרש באחרונה במסגרת תכנית פרישה של המשרד, הועסק כבוחן נהיגה באחד מסניפי משרד התחבורה. במהלך עבודתו במשרד חשף המתלונן שתי פרשיות שחיתות: הראשונה, כאשר חשף בפני משרד התחבורה חשדות כי בוחן נהיגה זייף מבחני נהיגה והשנייה בשנת כאשר חשף בפני משרד התחבורה כי הממונה עליו לא פועל על פי נהלי המשרד ומשתמש בטפסים אחרים לצורך תיעוד מבחני הנהיגה בסניף. המתלונן העלה חשש כי השימוש בטפסים האחרים נועד להגדיל את כמות מבחני הנהיגה ולהעדיף בית ספר לנהיגה מסוים.

עוד עולה מבדיקת הנציבות כי עם חשיפת פרשת השחיתות הראשונה ונוכח טענותיו של המתלונן הגיש אגף הביטחון במשרד התחבורה תלונה למשטרה שבעקבותיה הוגש כתב אישום נגד אחד מבוחני הנהיגה והוא הורשע. בעקבות חשיפת פרשת השחיתות השנייה מינה משרד התחבורה צוות בדיקה שמצא כי יש ממש בחלק מהטענות שהעלה המתלונן.

בירור הבקשה שהגיש העובד לצו הגנה העלה כי בעקבות חשיפת פרשות השחיתות, העובד חווה מסכת התנכלויות מצד מנהליו שהתבטאה בפגיעה בזכויותיו ובהתבטאויות שאינן הולמות. הנציב קבע כי פעולות משרד התחבורה שתוארו לעיל באו בתגובה לחשיפה של מעשי השחיתות ועל כן חייב את המשרד לשלם למתלונן פיצוי בגין עוגמת נפש בגובה 75,000 ש"ח אשר מצטרף לפיצויי הפרישה שהעובד קבל כדין.

בהחלטתו ציין הנציב אנגלמן כי יש לתת את הדעת לכך שבמקום העבודה המודרני ההתנכלות לחושף שחיתות מתרחשת רובה ככולה מתחת לפני השטח והיא מורכבת לעיתים ממעשים שלמתבונן מהצד נראים מנותקים האחד מהשני. הנציב הוסיף כי לעיתים עשויות לחלוף שנים בין המועד שבו נחשפו מעשי השחיתות ובין המועד שבו נעשתה ההתנכלות וכי ככל שהשנים עוברות עשויה להתעצם ההתנכלות בדומה לכדור שלג המתגלגל במדרון.

במשרד מבקר המדינה מדגישים: "הקפדה על טוהר המידות היא אבן יסוד בעבודת ביקורת המדינה. כך היה וכך יהיה גם בעתיד. המבקר אנגלמן רואה בהגנה על חושפי השחיתות והקפדה על המנהל התקין אינטרס חשוב ומהותי עבודת הביקורת בקידום הגופים הציבוריים בישראל. מקרה זה הינו ייחודי בכך שהפיצוי ניתן גם לאחר פרישת העובד ומביא לידי ביטוי הכרה בפעילותו למניעת שחיתות במהלך תקופת עבודתו בגוף המבוקר".