facebook

המבקר אנגלמן: "הממשלות הפכו את הדרום לפח האשפה של ישראל ואינן מתייחסות ברצינות למשבר האקלים" (7.7.22)

מדינת ישראל פועלת להקמת ועדות חקירה אחרי אסונות. אני מבקש לשאול: מדוע לא למנוע את האסונות מראש? בפני הממשלה עומד אתגר הכורך שאלות של ניהול סיכונים ברמה הלאומית וצורך בהתוויית מסלול שיוביל לכלכלה דלת פחמן

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום (חמישי, 7.7.22) בוועידה השנתית ה 50 למדע ולסביבה במתחם אקספו, תל אביב. בדבריו התייחס המבקר לדוח שפורסם על ידו השבוע בעניין פינוי והטמנת פסולת ואמר: "הממשלות הפכו את הדרום לפח האשפה של ישראל". בביקורת נמצא כי כ- 70% מהפסולת המיוצרת בישראל מוטמנת בדרום הארץ. בשנת 2020 הוטמנו בדרום הארץ 3.15 מיליון טונות אשפה מתוך 4.66 מיליון טונות שהוטמנו בכל הארץ. המבקר אנגלמן ציין כי מלבד העוול לדרום הדבר גורם לכך שמשאיות אשפה נוסעות מאות ק"מ ביום בכבישים על כל ההשלכות הכרוכות בכך.

כמו כן, התייחס המבקר לפעולות הממשלה לשמירה על האקלים ומתח ביקורת על כך שהממשלה הסירה מסדר היום הצעה להקמת מרכז אקלימי לאומי. לדבריו, "בביקורת שפרסמנו ב- 2021 עלה כי יש במשרד להגנ"ס 4 עובדים בלבד שעוסקים בהערכות למשבר העולמי הגדול ביותר וגם זה בנוסף על תפקידם. משבר האקלים הוא מציאות קיימת והרבה יותר מהר משנדמה לנו האסונות יפקדו גם אותנו בישראל. חווינו השבוע אסוך בהרי האלפים באיטליה בו קפדו את חייהם אנשים כתוצאה ממשבר האקלים. אנחנו חווים בימים אלו נחילי מדוזות המגיעים אלינו כתוצאה מהתחממות מי הים ועלולים לפגוע במי השתיה של כל אזרחי ישראל אשר מרביתם מופקים ממתקני התפלה. עם זאת, השבוע הוסרה מסדר היום של הממשלה הצעה להקמת מרכז אקלימי לאומי – אחת ההמלצות מדוח המבקר. ואני שואל: למה?

מדינת ישראל פועלת להקמת ועדות חקירה אחרי אסונות. אני מבקש לשאול: מדוע לא למנוע את האסונות מראש?

בפני הממשלה עומד אתגר הכורך שאלות של ניהול סיכונים ברמה הלאומית וצורך בהתוויית מסלול שיוביל לכלכלה דלת פחמן, לצמיחה ירוקה ולמעבר לאנרגייה ירוקה מצד אחד - והיערכות מיטבית לסיכונים הנובעים משינויי האקלים לאדם, לתשתיות ולטבע מצד שני. 

אני קורא לממשלה לאמץ את כלל המלצות דוח הביקורת בנושא האקלים ולהקים מרכז אקלימי לאומי בהקדם. ועל זה נאמר: סוף מעשה במחשבה תחילה".

לקריאת דוחות הביקורת:


לצפייה בסרטונים:

פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה

 


מיטיגציה - פעולות להפחתת פליטות גזי חממה

 


אדפטציה - ההיערכות הלאומית להסתגלות לשינויי אקלים