facebook

מבקר המדינה הנכנס רו"ח מתניהו אנגלמן הצהיר אמונים במליאת הכנסת

דברי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הנכנס רו"ח מתניהו אנגלמן בטקס הצהרת אמונים במליאת הכנסת

          (צילום: נועם מוסקוביץ'/ דוברות הכנסת)​

​היום, יום שני, כ״ח בסיוון תשע״ט, 01.07.2019, במליאת הכנסת הצהיר אמונים מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הנכנס רו"ח מתניהו (מרדכי) אנגלמן אשר מחליף את השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא בתום שבע שנות כהונה בתפקיד.

אנגלמן יהיה מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל.

"זכות גדולה היא לי להיכנס לַתפקיד לאחר קבלת האמון של כנסת ישראל, ואני מתחייב לשמש שליח נאמן לכלל חברי הבית" אמר אנגלמן.

"אני נכנס מתוך ענווה לְתפקידי כמבקר המדינה, תפקיד מרכזי בעל מסורת רבת-שנים, אשר מוסדר בחוק יסוד והתורם רבות לחוסנה הערכי, הכלכלי, החברתי והמנהלי של המדינה. אני רואה את עצמי כשלוח של כנסת ישראל לטובתם של המדינה ואזרחיה.
אי-תלותו של המבקר ועצמאותו לצד גופי הביקורת הרבים הכפופים לביקורתו והמחויבוּת להגשת הדוחות לכנסת ישראל ופרסומם לציבור, מהוות תעודת כבוד לחברה בישראל מחד, ומחייבות מאידך את המבקר בפעילות אחראית, שקולה, ישרת דרך, מכובדת ומכבדת.
אני רואה חשיבות רבה בשימור מעמדו של מוסד מבקר המדינה לצד קידומה של ביקורת המדינה כביקורת בונה".

מבקר המדינה אנגלמן הודה לקודמו בתפקיד, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא:  

"כניסתי לכהונת מבקר המדינה תוקדש ללימוד מעמיק של פעילות משרד המבקר ולמפגשי היכרות עם צוות העובדים המקצועי והמסור. בטוחני כי עוד אלמד רבות בטרם תתגבש דרכי. בהזדמנות זאת ברצוני להודות לַמבקר היוצא, השופט בדימוס שפירא, על קבלת הפנים ועל הליך החפיפה למופת אשר לו זכיתי".

לקריאת הנאום המלא

לצפייה במעמד הצהרת האמונים