facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לצורך סיוע לעבודת ביקורת בדגש על תחומי הסביבה והתיירות - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
17/09/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף י"ב שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לצורך סיוע לעבודת ביקורת בדגש על תחומי הסביבה והתיירות.


בכלל זאת מבוקש סיוע בין היתר בהיבטים הבאים:

 1. איתור מידע, כלי מדיניות, רגולציה, best practice, תוכניות לאומיות בינ"ל ומדיניתיות וכד' מאתרים במרשתת.
 2. כריית מידע מילולי וכמותי וניתוחו לרבות ניתוח השוואתי, הפקת תובנות והצגת עיקרי מסקנות לצורך יישום בסוגיות סביבתיות מגוונות.
 3. ניתוח מידע מגופי מידע מרכזיים בעולם (ארגונים בינ"ל, מדינות).
 4. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים נוספים לפי הצורך, וסיוע כללי לעבודת הביקורת כגון: הכנת שאלונים, שיתופי ציבור, ארגון מידע ממוחשב, הכנות לקראת פגישות, סיכומי דיון, עמידה בקשר עם גורמים שונים, וכד'.

כישורים נדרשים:

 1. היכרות מעמיקה עם היבטים שונים בתחום הסביבה.
 2. יכולת מעולה בכריית מידע ועיבודו וכן ביצוע מחקר השוואתי, ויכולת למידה מהירה של תחומים חדשים הן בתחום הסביבתי והן בתחום התיירותי (למשל בהיבטים קשורים לשיקום כלכלי-תיירותי, תיירות בעולם גלובלי וכד').
 3. היכרות עם אתרים בינלאומיים העסוקים בתחומים המפורטים מעלה דגש להיבט הסביבתי, אך גם לתיירותי כגון: אתרי האו"ם, OECD, ה-EU, NASA, הבנק העולמי, אתרים לאומיים של מדינות אחרות, גופים פרטיים הרלוונטיים לנושאים המבוקשים. כמו כן נדרשת התמצאות באתרים בינלאומיים נוספים העוסקים בנושא כמו אתרים אקדמיים.
 4. אנגלית ברמה גבוהה מאוד ויתרון לשפות נוספות ויכולת עבודה טובה באקסל לרבות הכנת גרפים של נתונים לצורך המחשה.

מעבר לאמור לעיל, עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות, דייקנות, עבודה עצמאית.

דרישות לתפקיד:

 1. סטודנט/ית שנה ג' לתואר ראשון מאחד התחומים הבאים: לימודי סביבה, מדיניות ציבורית, כלכלה, מדעי החברה, משפטים, גיאוגרפיה.
 2. יתרון לסטודנט/ית בתואר שני ומעלה בתחומי הסביבה.
 3. יתרון לסטודנט/ית ששימש או משמש כעוזר מחקר.
 4. רצוי בעלי ידע נרחב בתחום הסביבתי בין היתר בתחומי מדיניות  ורגולציה סביבתית, הערכות סיכונים וכלכלת סביבה, התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות וכיו"ב.

היקף ההעסקה ומשכה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצרכי המשרד ועד השלמת הפרויקט המתוכנן (לערך יוני-יולי 2021) ובלבד שהסטודנט יתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. ייתכן שהדרישה להיקף העבודה בפועל תשתנה מחודש לחודש, בהתאם לצרכי המשרד. תיתכן אפשרות להרחבה עד 120 שעות עבודה בחודש בחופשות סמסטר, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת סטודנטים. כמו כן, תיתכן הארכה של משך ההעסקה.

התשלום:  לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: 15 אוקטובר 2020.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב.

על מועמדים/ות לצרף את המלצותיהם/ן ואסמכתאות לתחומי הלימוד שלהם/ן וקורות חיים. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד זכות שמורה לזמן לראיון עד 10 סטודנטים/ות ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים/ות.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 17.9.20 לכתובת  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף י"ב בלשכת תל אביב".