facebook

אנגלמן קרא: "להגביר את משילות השלטון המקומי במגזר הערבי"

המבקר אנגלמן בירך על החלטת הממשלה לשתף את צה"ל והשב"כ במיגור האלימות בחברה הערבית: "המבחן יהיה ביישום המיידי והמלא של ההחלטה"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס הערב (ראשון 3.10.21), בכנס מבקרי רשויות מקומיות באילת, להחלטת הממשלה על שיתוף צה"ל והשב"כ במאבק למיגור האלימות במגזר הערבי. כזכור, זו היתה אחת מהמלצות דוח המבקר שהתפרסם בחודשים האחרונים.

להלן דברי המבקר: 

"בשבוע האחרון היינו עדים לעוד ועוד מעשי רצח בחברה הערבית ובשנה האחרונה היו למעלה מ- 100 נרצחים. בסוף השבוע ננקטה בריונות גם כלפי שוטרים בכפר קאסם. לאחרונה פרסמנו דוח על התמודדות המשטרה עם החזקת אמצעי לחימה ואירועי ירי בחברה הערבית.

אני מברך על החלטת הממשלה מהיום לערב את כוחות הביטחון במיגור הפשיעה במגזר הערבי. ההחלטה עולה בקנה אחד עם המלצות הדוח שפרסמנו זה מכבר. הצבענו על הצורך לגדוע את מקורות האמל"ח שמגיע מגניבות מבסיסי צה"ל, מהברחות מהרש"פ ומירדן ומייבוא של חלקי אמל"ח. וחשוב שכוחות הביטחון יעסקו בכך.

בביקורת מצאנו שרק 47% מהתקציב של תכנית החומש לחיזוק המשילות ושלטון החוק במגזר הערבי מומשו ורק 5% כתבי אישום הוגשו בתיקי חקירה בעבירות ירי בשנת 2019. בשנת 2019 היתה קפיצה במספר ראשי רשויות ערביות מאויימים, מ 18 בשנת 2017 ל 35 ראשי רשויות. בסך הכל בשנת 2019  40% מראשי הרשויות בחברה הערבית היו מאוימים, לעומת כ 10% ברשויות יהודיות.  

המבחן יהיה ביישום המיידי והמלא של החלטת הממשלה. 

לצד מעורבות כוחות הביטחון חשוב לחזק את הרשויות המקומיות, על מנת לשפר את השירותים לאוכלוסייה הנמצאת בדירוג סוציואקונומי נמוך ולהגביר את המשילות של השלטון המקומי כלפי תושביהם".