facebook

מבקר המדינה יפרסם דוח מיוחד על היערכות מדינת ישראל עם משבר האקלים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום בכנס לשכת רואי החשבון באילת ועידכן כי בחודשים הקרובים יפרסם משרדו דוח מיוחד ומקיף על התמודדות מדינת ישראל עם משבר האקלים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום (5.7.2021) בכנס לשכת רואי החשבון באילת ועידכן כי בחודשים הקרובים יפרסם משרדו דוח מיוחד ומקיף על התמודדות מדינת ישראל עם משבר האקלים. 

במסגרת זאת, בודק מבקר המדינה אנגלמן מספר נושאים מרכזיים, בין היתר את פעולות הממשלה להיערכות לשינויי האקלים והיעדים ארוכי הטווח שקבעה הממשלה להפחתת השימוש בדלקים, קצב התקדמות הממשלה ביישום ההערכות הדרושה, הפעולות להפחתת פליטות גזי החממה, סוגיית ההטלה של מס פחמן בישראל, חסמים בהשגת יעדי אנרגיות מתחדשות, היבטים כלכליים ופיננסיים של משבר האקלים ועוד.

מבקר המדינה אנגלמן אמר: "משבר האקלים הוא אירוע גלובלי משמעותי, שכל מדינה  צריכה לשים על סדר היום שלה ולהיערך להשפעות של שינויי האקלים. כבר כיום אנו עדים להשלכות משבר האקלים עם יותר גלי חום ושיטפונות רבים יותר. מדינת ישראל חייבת לשים את הנושא על סדר העדיפויות. אנו בודקים היבטים רבים של היערכות המדינה למשבר האקלים – פעולות הממשלה להיערכות לשינויי האקלים, הפעולות להפחתת פליטות גזי חממה, ההיבטים הכלכליים – פיננסיים של משבר האקלים והדרך קדימה להתמודדות עם משבר האקלים".

המבקר ציין בדבריו כי הביקורת בנושא משבר האקלים היא בהמשך לדוח המיוחד שפורסם בשבוע שעבר בנושא "ההיערכות לשיטפונות וההגנה מפניהם". ביקורת זו הייתה מערכתית ועסקה בהערכות המדינתית לצד הערכות הרשויות בנושא. כדוגמא להשפעה כלכלית אפשרית אציין את נושא ביטוח רשויות הניקוז. הביקורת העלתה כי בשל ריבוי התביעות המוגשות בגין נזקי שיטפונות, מספר חברות הביטוח המקומיות המוכנות לבטח את רשויות הניקוז מצומצם, הפרמיות שחלק מרשויות הניקוז משלמות גבוהות והן אף מתקשות להשיג את הביטוחים הנחוצים להן ונכון לשנת 2021 שלוש רשויות ניקוז כלל אינן מבוטחות.