facebook

דרושים למשרד מבקר המדינה

מכרזי כוח אדם במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

 

​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מגייס כ- 30 עובדים במגוון התמחויות ותחומים:

פסיכולוגיה, קרמינולוגיה, חינוך, רווחה, עבודה סוציאלית, רפואה, כלכלת בריאות, ביטחון, אדריכלות, תכנון ערים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל עסקים, כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי הסביבה וחקלאות.

אם אתם מחפשים עבודה עם תחושת שליחות ומשמעות, הצטרפו אלינו והיו חלק מהמאמץ לשיפור המגזר הציבורי בישראל.

חלק מהמשרות מיועדות לאוכלוסייה מגוונת, ובין היתר, לאנשים עם מוגבלות, לאוכלוסייה החרדית, לבני הקהילה האתיופית ולאוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית.

המועד המקורי להגשת מועמדות שפורסם היה כ' בתמוז התש"ף, 12.7.2020. בשל משבר הקורונה יידחה  המועד וניתן יהיה להגיש מועמדויות עד ל- ט' באב התש"פ, 30.7.2020.

המשרות הן בלשכות המשרד בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע.

לשם הנוחות נוסח המכרז בלשון זכר, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד.


תחומי ההייטקראיית חשבוןחינוך, רווחה ועבודה סוציאליתמשפטים
אדריכלות ותכנון עריםיוצאי צה"ל ומערכת הביטחוןמנהל עסקיםכלכלה וסטטיסטיקה
מדעי הסביבה והחקלאותרפואה וכלכלת בריאותקרימינולוגיה
אוכלוסייה מגוונתכללי