facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שרת הכלכלה והתעשיה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "...בטוחני שהשרה ברביבאי תנחה את אנשי משרדה לתקן את הליקויים, לייעל את עבודת המשרד ולבחון את המלצות הביקורת"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, מנכ"ל משרדו וצוותו נפגשו עם שרת הכלכלה והתעשיה אורנה ברביבאי, מנכ"ל משרדה וצוותה, במסגרת מפגשים שמקיים עם שרי הממשלה ה- 36. בפגישה הציגו המבקר וצוותו לשרה את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד הכלכלה לשנים הקרובות. 

מבקר המדינה אנגלמן: "משרד הכלכלה חשוב מאוד למשק הישראלי. ככזה, קיימת ציפייה להטמעת דוחות המבקר והטיפול בתלונות הציבור. בטוחני שהשרה ברביבאי תנחה את אנשי משרדה לתקן את הליקויים, לייעל את עבודת המשרד ולבחון את המלצות הביקורת".

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: "משרד הכלכלה והתעשייה ימשיך לראות בביקורת כלי ניהולי אשר בכוחו להביא לשיפור ולייעול תהליכי עבודה, תוך שמירה על האינטרס הציבורי. נמשיך לפעול ולעקוב אחר יישום המלצות מבקר המדינה ולוודא את הפקת הלקחים והטמעתם בארגון".