facebook

סגירת לשכות לקבלת קהל ב- 11.10.18-10.10.18

בימים רביעי וחמישי, 11-10 באוקטובר 2018, יהיו סגורות לקבלת קהל לשכות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ברחבי הארץ לרגל סיור לימודי - יום תרומה לקהילה

בימים רביעי וחמישי, 11-10 באוקטובר 2018, ייסגרו לקבלת קהל לשכות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בכל רחבי הארץ (נצרת, באר שבע, לוד, חיפה, קריית שמונה, ירושלים ותל-אביב).

במקרים דחופים ניתן לפנות לטלפון: 02-6665104