facebook

דרוש/ה סטודנט/ית הלומד/ת עיצוב גרפי או תקשורת חזותית - ללשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
28/11/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף העריכה והפרסומים במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית הלומד/ת עיצוב גרפי או תקשורת חזותית במוסד אקדמי מוכר בשנה השנייה או השלישית ללימודיהם לעבודה מאתגרת ומגוונת בחברה נעימה.

העבודה תכלול עבודות בתחומי העיצוב הגרפי והגרפיקה הממוחשבת, לרבות אינפוגרפיקה, עיצוב של גרפים שמקורם ב-Excel ומצגות וסיוע למדור ההוצאה לאור בתחומים נוספים.

כישורים נדרשים:

  1. שליטה בתוכנות הגרפיות של משפחת Adobe: אינדיזיין (InDesign), אילוסטרייטר (Illustrator) ופוטושופ (Photoshop).
  2. שליטה בתוכנות אופיס 2020 (PowerPoint, Excel, Word), לרבות להכנת תרשימים וגרפים ב-Excel ועימוד חומרים ב-Word.
  3. היכרות עם עולם הדיגיטל והמדיה החברתית.
  4. יכולת עבודה בלחץ ועמידה בזמנים.
  5. ידע בתחומי הקדם-דפוס וההוצאה לאור.


היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מייד.

משך העסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

על המועמד/ת לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון וקורות חיים. מועמד/ת שלא יצרפו גיליון ציונים לא יוזמנו לריאיון.

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

הריאיון יתקיים בידי ועדה, והיא תבחר את המועמד/ת המתאים/ה לאיוש המשרה.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד 8 סטודנטים שיעמדו בקריטריונים כמפורט להלן:

  1. הציונים בקורסי העיצוב על פי גיליון הציונים.
  2. ציון 70 לפחות במבחן מעשי שיתקיים במשרד.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים וקישור לתיק עבודות דיגיטלי יש להעביר עד ליום 28.11.21 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף העריכה והפרסומים בתחום התקשורת החזותית לשכת ירושלים".