facebook

סיפורהּ של תלונה - הגדלת שעות סיוע לפעוט הלוקה בתסמונת דאון

בעקבות התערבותהּ של נציבות תלונות הציבור הוגדלה מכסת שעות הסיוע הניתן לפעוט הלוקה בתסמונת דאון

אביו של פעוט הלוקה בתסמונת דאון הלין על כך שבנו מקבל רק 10 שעות סיוע סמך בחודש. סיוע סמך הוא סיוע הניתן על-ידי סומכת ששוהה עם הפעוט בשעות אחר הצהריים ומקדמת אותו בתחומים שונים, בהתאם להדרכת הגורמים המקצועיים. האב טען כי מכסת שעות זו אינה מספיקה שכן בנו זקוק לסיוע רב.

בירור התלונה העלה כי המחלקה לשירותים חברתיים מקצה שעות סיוע סמך בהתאם לתקציב העומד לרשותהּ, ומאחר שהתקציב שאושר למחלקה היה קטן, הוקצו לבנו של המתלונן שעות סיוע חודשיות ספורות בלבד.

נציבות תלונות הציבור פנתה בעניין למשרד הרווחה והשירותים החברתיים והדגישה לפניו את החשיבות הנודעת לשעות סיוע הסמך לצורך התקדמותו של הפעוט. בעקבות זאת נדון עניינו של הבן פעם נוספת על-ידי ועדה מטעם המשרד, אשר החליטה על הגדלת שעות הסיוע ל- 25 שעות בחודש".