facebook

סירוב לממן טיפולי הפריה חוץ-גופית לאישה הנשואה לגבר בדואי הנשוי לאשה נוספת

בעקבות התערבות של נציבות תלונות הציבור ונציבת התלונות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוענק המימון לטיפולי ההפריה החוץ-גופית

המתלוננת המשתייכת למגזר הבדואי נישאה לבן המגזר כאישה שניה. הזוג לא הצליח להביא ילדים לעולם, ולכן ביקשה המתלוננת לממש את זכותה להורות באמצעות הפריה חוץ-גופית.

היא פנתה לבית החולים "סורוקה" ושם נאמר לה לטענתה, כי הם אינם יכולים לבצע הליך כזה באישה הנשואה לאדם נשוי. המתלוננת לא ויתרה ופנתה למרכז הרפואי "אסף הרופא", והמרכז הרפואי "אסף הרופא" הסכים לבצע את ההליך.

אז, פנתה המתלוננת לשירותי בריאות כללית, קופת החולים שבה היא מבוטחת, וביקשה לקבל התחייבות למימון השירות.

קופת החולים טענה כי המתלוננת אינה זכאית לקבל מימון לשירות מכיוון שהיא אישה הנשואה לאדם הנשוי לאחרת, ולטענתה משרד הבריאות אינו מאשר במקרה כזה לקופות החולים לממן את השירות. 

בשלב זה, החליטה המתלוננת לממן מכיסה את ההליך ושילמה כ-9000 ₪. למרבה הצער, ההליך נכשל.

המתלוננת הגישה תלונה לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה שבה ביקשה כי קופת חולים שירותי בריאות כללית תאפשר לה לממש את זכותה להורות.

בעקבות כך, פנתה נציבות תלונות הציבור לנציבת קבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות  (להלן- הנציבה). הפנייה העלתה כי בניגוד לטענת הקופה עמדת משרד הבריאות היא כי לפי החוק והפסיקה יש לאפשר לאישה שניה לממש את זכותה להורות ולממן את ההליך. שיתוף פעולה הדוק של נציבות תלונות הציבור עם הנציבה הביא  לכך שקופת החולים אפשרה בסופו של דבר למתלוננת לבצע טיפולי הפריה חוץ גופית, ובנוסף, היא קיבלה החזר כספי עבור הטיפולים שביצעה בהתאם לתעריף הקבוע של קופת החולים.