facebook

לאור חסימת הצירים הצפויה בסמוך ללשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים, לא תהיה קבלת קהל ב- 22.1.20 וב- 23.1.20

לאור חסימת הצירים הצפויה בסמוך למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ביום רביעי ה - 22.1.20 וביום חמישי, ה - 23.1.20, לא תהיה קבלת קהל בלשכת נציבות תלונות הציבור בירושלים

ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר.

לחלופין, ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:
ombudsman@mevaker.gov.il

או לפנות ללשכת מבקר המדינה בכתובת:
mevaker@mevaker.gov.il
 
הלשכה תשוב לעבודה סדירה ביום ראשון, ה-26.1.20.
 
עמכם הסליחה!