facebook

המבקר אנגלמן יוביל צוות עבודה בנושא ביקורת סייבר עם מבקרי מדינות נוספים

ההחלטה התקבלה בישיבת הוועד המנהל של ה- EUROSAI ב-16.11.2021 בו מכהן אנגלמן כסגן הנשיא, בהתאם להצעת החלטה שהגיש. אנגלמן: "סיכוני הסייבר התגברו בעקבות הקורונה. העולם צריך להתגייס יחד למאבק בטרור הסייבר"

​ארגון המבקרים האירופאי, EUROSAI, ימנה צוות עבודה לבחינת סוגיות בביקורת המדינה על מוכנות המדינות להגנה מפני מתקפות סייבר. במסגרת כינוס הועד המנהל של EUROSAI התקבלה יוזמת מבקר המדינה מתניהו אנגלמן להקים קבוצת עבודה מיוחדת אשר תעסוק בנושא ביקורת סייבר. במסגרת קבוצת עבודה זו ייבחנו היבטים שונים של ביקורת סייבר ובכלל זה - הרקע המקצועי הדרוש לעובדי הביקורת, כלים ומתודולוגיה והאופן בו יוצגו הממצאים.

בנוסף, מבקר המדינה עדכן את הוועד המנהל בפעולותיו לגיבוש התוכנית האסטרטגית של ארגון EUROSAI לשנים 2024-2030, עליה הוא אחראי במסגרת תפקידו כנשיא הבא של הארגון.

אנגלמן אמר בישיבת הוועד המנהל כי, "מגפת הקורונה אילצה ארגונים לפנות בפתאומיות לכוח עבודה מרוחק ברובו או כולו. תוך מספר שבועות נדרשו ארגונים לעדכן את התשתית על מנת לאפשר לעובדיהם לעבוד מהבית. במקביל, טרור הסייבר שכלל את פעילותו בעקבות הקורונה. ככל שאיומי הסייבר ממשיכים להתקדם, חיוני מתמיד להעריך את נקודות התורפה והחולשות של הגופים המבוקרים כדי להבטיח מוכנות לאיומי והתקפות סייבר.

משרד מבקר המדינה בישראל הכיר בחשיבות ההתייחסות לנושא איומי הסייבר בביקורות והחליט על מספר צעדים להשגת מטרה זו, בין היתר, עם הקמת מחלקה מיוחדת לביקורת אבטחת סייבר וגיוס מבקרים בעלי ניסיון מקצועי בתחום ה-IT והתקשרויות עם חברות סייבר חיצוניות לביצוע מבחני חדירה.

העולם צריך להתגייס יחד למאבק באיומי הסייבר. שיתוף ידע בנושאי אבטחת סייבר בין מבקרי המדינות יסייע בטיפול בעניין זה וישפר את איכות דוחות הביקורת".