facebook

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2020

תקציב המשרד לשנת 2020 מבטא את תכנית העבודה של המשרד לשנה זו ומתבסס על תהליך אסטרטגי הכולל את גיבוש החזון, יעדי העל והמטרות לשנים הקרובות

 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רו"ח מתניהו אנגלמן, הציג היום (יום ב', 09.12.2019) את תקציב משרד מבקר המדינה, בוועדת הכספים בכנסת אשר אישרה את התקציב. על פי החוק, תקציב משרד מבקר המדינה נקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת. המחוקק קבע דרך זו לקביעת התקציב כדי לשמור על עצמאותו של משרד מבקר המדינה ועל אי תלותו ברשות המבצעת.

 

תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2020 מבטא את תכנית העבודה של המשרד לשנה זו ומתבסס על תהליך אסטרטגי הכולל את גיבוש החזון, יעדי העל והמטרות שיהוו את המצפן לפעולות המשרד בשנים הקרובות.

 

המבקר אנגלמן הדגיש כי "לצד הפעילות המקיפה בתחומים השונים אנו פועלים רבות לקידום החיסכון והיעילות במשרדנו. בצו השעה, מבקר המדינה יבחן בשנת 2020 התכנסות במספר תקני כוח אדם ונימנע מאיוש מלא של התקנים. כמו כן, בתום הדיון בוועדת הכספים הוחזרו לאוצר המדינה כ-43 מיליון שקלים מתקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2018, ובכוונתנו להמשיך ולפעול כך גם בעתיד, ככל שיתאפשר".   ​

 

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020

      הצעות התקציב והדוחות הכספיים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור