facebook

סגירת לשכות נציבות תלונות הציבור לקבלת קהל ב-11-12, יוני 2014

בימים 12-11 ביוני 2014 יחולו שינויים בשעות קבלת קהל בלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

סגירת לשכות נציבות תלונות הציבור לקבלת קהל ב-11-12, יוני 2014

בימים 12-11 ביוני 2014 יחולו שינויים בשעות קבלת קהל בלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור כדלקמן:

לשכת נצרת - לא תהיה קבלת קהל בימים אלה (במקרים דחופים ניתן לפנות לטלפון: 04-6080200).

לשכת נצרת עילית - תהיה קבלת קהל בימים אלה בשעות 8:30 - 12:30. לא תהיה קבלת קהל ביום ד', 11.6.14, בשעות 15:00 - 17:00.

באר שבע - לא תהיה קבלת קהל בימים אלה (במקרים דחופים ניתן לפנות לטלפון: 08-6232777).

לשכת לוד - לא תהיה קבלת קהל בימים אלה (במקרים דחופים ניתן לפנות לטלפון: 04-8251000).

בלשכות ירושלים, תל-אביב, חיפה וקריית שמונה תתקיים קבלת קהל כסדרה: בשעות 8:30 - 12:30 וביום ד' אחר הצהריים גם בשעות 15:00 - 17:00.