facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
30/11/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף ו' שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומי אכיפה, משפט, שיטור, כליאה וכיבוי אש.

הסיוע המבוקש הוא בין היתר בהיבטים האלה:

  1. עריכת מחקר משווה בנושאי כיבוי אש, כליאה ושיקום, שיטור, אכיפה ומשפט בעולם. 

  2. איתור נתונים מספריים ומדעיים ממחקרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי.

  3. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי 

משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת בגופים כגון הרשות הארצית לכבאות והצלה, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל. הביקורת כוללת בין היתר בחינת ההיבטים הנבחנים בביקורת בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, בחינת אפקטיביות, והצגת מידע על הפרמטרים המקובלים בעולם הרלוונטיים להשוואה. 

הכישורים הנדרשים 

  1. יכולת מחקרית מוכחת וניסיון מוכח של שנה לפחות בביצוע עבודות מחקר (יש לצרף מסמכים בדבר הגשת  תזה, הגשת  דוקטורט, או ניסיון כעוזר/ת מחקר).

  2. אנגלית ברמה גבוהה (עיקר המידע שיש לאסוף הוא באנגלית). 

  3. היכרות מלאה עם תוכנת אקסל. היכרות עם תוכנתIDEA  תהיה יתרון.

  4. עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח של מידע רב, אמינות, חריצות ודייקנות.

תנאים מוקדמים 

סטודנטים/ות לתואר ראשון ומעלה. יתרון לסטודנטים/ות לתואר שני ומעלה. 

משך ההעסקה

עד חצי שנה. תיתכן הארכה של משך ההעסקה. 

היקף ההעסקה

עד 96 שעות לחודש, על פי צורכי המשרד (ייתכן שיהיה הבדל בהיקף ההעסקה בין חודש לחודש, בהתאם לצורכי המשרד). תיתכן אפשרות להרחבה לעד 120 שעות עבודה בחודש בחופשות סמסטר, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העסקת סטודנטים. 

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים. 

על המועמדים/ות לצרף לבקשה קורות חיים מפורטים, המלצות, אסמכתאות בדבר תחומי הלימוד, קורסים רלוונטיים והניסיון המחקרי וכן גיליון ציונים. 

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד 10 סטודנטים/ות.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 30.11.20) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף ו' - לשכת ירושלים/כבאות".