facebook

דרושים סטודנטים/יות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
01/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב דרושים סטודנטים בשנת הלימודים השלישית לתואר ראשון או סטודנטים לתואר שני באחד המקצועות הבאים: מינהל עסקים, כלכלה, משפטים, מדעי המדינה ומינהל ציבורי, לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. 

העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת, הן בתחומים מקצועיים והן בעבודה משרדית שוטפת. 

כישורים נדרשים: יכולת עיבוד נתונים ומידע, יכולת קריאה ועיבוד של מסמכים  ברמה אקדמית בעברית ובאנגלית, הכרה של תוכנות מחשב (אקסל, פאוור פוינט), ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה, אמינות, חריצות, דייקנות . יכולת ביצוע של אינפוגרפיקה תהווה יתרון. 

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.  

שעות העבודה: שעות העסקה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 16:00-07:30.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' מבקר המדינה 2 ירושלים. 

על מועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון וקורות חיים. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. 


זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמד/ת שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שיעמדו בקריטריונים כמפורט להלן:

  1. הישגים אקדמאים

  2. ניסיון קודם בביצוע משימות הכרוכות בעיבוד נתונים ומידע

  3. שליטה בתוכנות מחשב

  4. שליטה בשפה האנגלית

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 1.10.2020 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".