facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ביקר בלשכת הנציבות בנצרת ונפגש עם ראש העירייה עלי סלאם

בפגישה הוצגו בפני מבקר המדינה, ראש העיר וכלל הצוות הבכיר פעילות עיריית נצרת ואתגריה ותכניותיה לשנים הקרובות, כעיר הערבית הגדולה בצפון

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן הגיע ביום רביעי, 24.6.20, לעיר נצרת לביקור בלשכת נציבות תלונות הציבור בעיר, הפועלת מטעם משרד מבקר המדינה, בליווי מנהלת הנציבות ד"ר אסתר בן-חיים. לשכת הנציבות פועלת בנצרת מאז שנת 2006 במטרה להנגיש לתושבי האזור את שירותיה.

מבקר המדינה אנגלמן נפגש עם עובדי הלשכה אשר מסייעים לציבור הפונים במימוש זכויותיהם ומבררים את תלונותיהם על גופים ציבוריים. העובדים נותנים שירות לציבור בערבית, עברית ורוסית ומקיימים פעולות הסברה על הנציבות ופעילותה באופן שוטף. כך מגשימים עובדי הלשכה את חזונו של מבקר המדינה להנגיש את הנציבות לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

במהלך היום מבקר המדינה ביקר בשטח ונפגש עם תושב שתלונתו טופלה בנציבות בנוגע  להסדרת מעקה בטיחות שיהיה קבוע במדרכה ונועד למנוע חניית רכבים על המדרכה. זאת במטרה לאפשר לאוכלוסייה לעשות שימוש בטוח במדרכה.

כמו כן, הגיעו מבקר המדינה וצוותו לעיריית נצרת לפגישה עם ראש העירייה מר עלי סלאם ונציגי העירייה. בפגישה הציגו בפני מבקר המדינה, ראש העיר וכלל הצוות הבכיר את פעילות עיריית נצרת ואתגריה ותכניותיה לשנים הקרובות, כעיר הערבית הגדולה בצפון. כמו כן, הוצגו האתגרים של העיר בתקופת הקורונה תוך מתן דגש על המשבר כתוצאה מהפסקת התיירות לעיר וסגירתם של בתי מלון ועסקים הפועלים בתחום זה. עוד הוצגו פעילות כלל מחלקות העירייה וטיפולם בקשישים וכן טיפול המחלקה לשירותים חברתיים בעוני, התמכרויות ואלימות במשפחה בתקופת הקורונה ובימים כתיקונם. מהנדס העירייה הציג את הפרויקטים הרבים המקודמים בעיר ובכללם פרויקטי תשתית במסגרת החלטה 922 של ממשלת ישראל להשקעה בישובים הערביים.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ציין בביקור את החשיבות הרבה של המפגש הבלתי אמצעי עם התושבים וראשי הרשויות והדגיש את חשיבות פעילות הרשויות המקומיות נוכח תפקידם המרכזי בחיי התושבים. המבקר ציין במיוחד את הצורך להתמקד באוכלוסיות ראויות לקידום ולהתאים את הסיוע לצרכים העולים מהשטח והביע את החשיבות הרבה והדגש שהוא שם בביקורת בסוגיות שייחודיות לפריפריה ולחברה העברית. מבקר המדינה התייחס לפעילות הנציבות: "הנציבות היא כלי מרכזי עבור הרשויות המקומיות בשיקוף הבעיות איתן מתמודדים התושבים. יש ערך רב בהנגשת הנציבות באמצעות לשכותיה לקבלת קהל בכלל ולשכת נצרת בפרט, לכלל רבדי החברה". בנוסף, עידכן המבקר את הנוכחים בכך שבדוח מבקר המדינה הקרוב העוסק ברשויות המקומיות יפורסם דוח בערבית העוסק בבטיחות בדרכים במגזר הערבי וכן כי משרדו עוסק בדוח ביקורת מעקב בעניין פעילות גורמי האכיפה בעניין תופעת האלימות בחברה הערבית והנשק הבלתי חוקי.

עלי סלאם, ראש עיריית נצרת: "אני מברך על הביקור החשוב של מבקר המדינה והסגל הבכיר שלו. הביקור חשוב ביותר ומראה על התייחסותו של המבקר לעיר נצרת אשר דוגלת בשלום ודו קיום ואמונה שלמה בשוויון הזדמנויות. אני בעד כל מפגש עם אנשי מפתח אשר תורמים לאזרח בפרט ולתושבי העיר בכלל. שקיפות, פתיחות ועבודה לפי החוקים והנהלים עם דגש של שוויון הזדמנויות תתרום לתושבים אשר הינם חלק אינטגרלי מתושבי מדינת ישראל. יד ביד נבנה דור שוחר שלום".