facebook

ביקורת חברתית – הביקורת "בעיני הציבור"

מבקר המדינה: "אבדוק את השימוש בכלים דיגיטליים להנגשת מידע לציבור"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן, הציג את תכנית הביקורת "בעיני הציבור".

מבקר המדינה: "אבדוק את השימוש בכלים דיגיטליים להנגשת מידע לציבור".

כלים דיגיטליים כוללים: אפליקציות למכשירי הטלפון הניידים, שימוש בטפסים מקוונים, מידע זמין ומהימן באתרי האינטרנט ועוד.

• כדוגמא, ייבדק השימוש שהוועדות הרפואיות בביטוח לאומי עושות בכלים דיגיטליים להנגשת מידע לציבור, לרבות הנחות בתשלומי ארנונה, פטורים ממס, זכאות לטיפול סיעודי ועוד. 

המבקר אנגלמן הציג הבוקר, ג', בכנס השנתי לחוסן חברתי של מכון המחקר מאיירס – ג'וינט - ברוקדייל את מדיניות מיקוד עבודת הביקורת בסוגיות המהותיות "בעיני הציבור". הכנס התקיים במרכז שלווה בירושלים.

תכנית הביקורת "בעיני הציבור" כוללת את הרכיבים הבאים:  

עבודת הביקורת תשים דגש מיוחד על תחומי החינוך, הבריאות והרווחה בראייה 'הצופה פני עתיד'. הביקורות בתחומים אלו יתמקדו, בין היתר בפריפריה החברתית - כלכלית ובהנגשת השרותים לתושב. 

 יעודכן תמהיל כוח האדם במשרד מבקר המדינה וייקלטו עובדים המגיעים מרקעים שונים, בהם דוברי השפה הערבית, אמהרית ורוסית ואשר מכירים היטב את הצרכים של האוכלוסיות המיועדות לקידום.

 יושם דגש בעבודת הביקורת על הרחבת השימוש בהליך שיתוף הציבור, ובכלל זה שימוש נרחב בשאלונים על מגון תחומים בעלי השלכה ישירה על הציבור.

 שיתוף הציבור יבוא לידי ביטוי גם ב"יציאה לשטח" ומפגש ישיר עם הגופים המבוקרים והציבור הרחב כדי ללמוד מקרוב על אופי הפעילות, הצרכים המגוונים בקהילות השונות ואיכות השירות. 


מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ממשיך בהיערכות לקראת השלמת מתווה הביקורת החברתית, המדגישה בין היתר את חיזוק הפן החברתי. המבקר אנגלמן הציג הבוקר בכנס השנתי לחוסן חברתי של מכון המחקר מאיירס – ג'וינט – ברוקדייל את משנתו באשר למיקוד עבודת הביקורת בסוגיות המהותיות "בעייני הציבור". הכנס התקיים במרכז שלווה בירושלים. 


במסגרת דבריו, המבקר הודיע כי בכוונתו לבדוק את השימוש שמוסדות שלטון וגופים ציבוריים עושים בכלים דיגיטליים והאם הם עומדים בקדמת הטכנולוגיה ומנגישים את שירותיהם לאזרח באמצעות פרסום מידע זמין ומהימן באתרי האינטרנט, מאפשרים שימוש בטפסים מקוונים לטובת ייעול התהליכים, מתן מענה באמצעות אפליקציות למכשירי הטלפון הניידים ועוד.

• כדוגמא לכך, המבקר אנגלמן הדגיש שמשרד המבקר עוסק במטלת ביקורת אשר תבחן את אופן ניהול הוועדות רפואיות בביטוח לאומי בראיית האזרח והמשך הטיפול הדרוש לו בסוגיות נלוות דוגמת הנחות בתשלומי ארנונה, פטורים ממס, זכאות לטיפול סיעודי ועוד. 

המבקר אנגלמן ציין כי במסגרת הגברת התועלת הציבורית, "הביקורת החברתית" תעסוק בנושאים המוכוונים למגוון החברה הישראלית על כלל רבדיה, ובכלל זה תחומי החינוך, הבריאות והרווחה ובדגש על אוכלוסיות ראויות לקידום דוגמת בני המיעוטים, החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, בעלי הצרכים המיוחדים ועוד. באמצעות מיקוד באוכלוסיות אלו תשמש פעילות הביקורת כ"פה" עבור אלו שבימים כתיקונם קולם אינו נשמע. כמו כן, יבוצעו שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים וגופי מחקר כגון מכון ברוקדייל לטובת טיוב ממצאי הביקורת והמלצותיה, וכן תערך השוואה לגופים מבוקרים דומים בארץ ובעולם. 

במסגרת זו, המבקר הודיע כי הנחה לעדכן את תמהיל כוח האדם במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ולקלוט עובדים המגיעים מרקעים שונים, בהם עובדים בעלי רקע מתחומי החינוך, הבריאות, החברה והרווחה, דוברי שפות שונות (ערבית, אמהרית, רוסית) ואשר מכירים היטב את הצרכים של האוכלוסיות המגוונות הראויות לקידום. 

המבקר אנגלמן התייחס בדבריו לכך, שיורחב השימוש בהליך שיתוף הציבור, ובכלל זה שימוש נרחב בשאלונים על מגון תחומים בעלי השלכה ישירה על הציבור, מהשרות הרפואי הניתן לחולים בקופות החולים ובתי החולים, דרך מוסדות חינוך ורווחה, מוקדי שירות לקבלת קהל, תשלומי מסים ועוד. המבקר סבור שמעבר לעיון במסמכי מקור ותשאול בעלי תפקידים, הביקורת בתחומים אלו צריכה לתת מענה גם לנקודת מבטם של האזרחים. 

כמו כן המבקר אנגלמן הדגיש כי שיתוף הציבור יבוא לידי ביטוי גם במסגרת עבודת נציבות תלונות הציבור אשר מטפלת מדי שנה בכ- 14,000 תלונות, ואשר באופן טבעי רובן מתמקדות בהיבטים חברתיים. גם במסגרת זו יושם דגש על אוכלוסיות ראויות לקידום דוגמת בני המיעוטים, החברה החרדית, יוצאי אתיופיה, בעלי הצרכים המיוחדים ועוד. זאת ועוד, ייתכנו מקרים שבהן מבקר המדינה יפתח בבדיקה מקיפה בסוגיות אזרחיות, בעקבות תלונות ציבור אשר יצביעו על תופעה רחבה המצדיקה בחינה מעמיקה, בבחינת מן הפרט אל הכלל.  

שיתוף הציבור יבוא לידי ביטוי גם ב"יציאה לשטח" ומפגש ישיר עם הגופים המבוקרים והציבור הרחב כדי ללמוד מקרוב על אופי הפעילות, הצרכים המגוונים בקהילות השונות ואיכות השירות. ביקורת השטח כוללת לצד ימי עיון (ימי אורנטציה), סיורים ותצפיות במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות גם מפגש עם הציבור במוקדי השירות וקבלת הקהל, לרבות מעקב אחר הטיפול בתלונה והגעה פיזית למקום לצורך אימות שהנושא אכן טופל כיאות.