facebook

הודעה לציבור על מעבר למשכן החדש בקריית הלאום

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שבירושלים עובר למשכנו החדש בקריית הלאום

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שבירושלים עובר למשכנו החדש בקריית הלאום. בשל המעבר לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיו תקשורת טלפונית קווית ותקשורת ממוחשבת עם המשרד בירושלים מ-21.9.15 עד 5.10.15. בתקופה זו ניתן לפנות לטלפון 03-6844000.

מספרי הטלפון והפקס והכתובת למשלוח מכתבים  במשכן החדש לא ישתנו:

מרכזייה: 02-6665000

פקס - ביקורת המדינה: 02-6529322

פקס - נציבות תלונות הציבור: 02-6665204

ת"ד 1081, מיקוד 9101001


כתובת דוא"ל למשלוח פניות בנושאי ביקורת המדינה: mevaker@mevaker.gov.il
כתובת דוא"ל למשלוח תלונות לנציבות תלונות הציבור: ombudsman@mevaker.gov.il

המשרד ייפתח שוב לקבלת קהל במשכנו החדש ברח' מבקר המדינה 2 (סמוך לקניון "סינמה סיטי") ב-6.10.15, מיד אחרי שמחת תורה.

אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית.

בברכת חג שמח וגמר חתימה טובה.