facebook

סמינר בין-לאומי בנושא: Cyber Security

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יקיים השבוע סמינר בין-לאומי בנושא: Cyber Security

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יקיים בין התאריכים 5-2 באפריל 2017 סמינר בין-לאומי בנושא:  "Cyber Security: National Threats & State Audit"

דיוני הסמינר וקבוצות העבודה יתקיימו במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בקריית הלאום בירושלים. לסמינר יש שתי מטרות עיקריות:

  1. להעלות את ההתמודדות עם איום הסייבר כנושא מרכזי לביקורת לכל משרדי מבקר המדינה.

  2. למצב את משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור של מדינת ישראל, בהתאם למעמדה של מדינת ישראל בתחום הסייבר, כמוביל את התחום בעולם הביקורת הבינ"ל.

האירוע חסר תקדים וייחודי באופיו, בנושאים שידונו בו ובהרכב המשתתפים - מבקרי המדינה ובכירים נוספים ממוסדות ביקורת המדינה של המדינות הבאות: ארצות הברית; אוסטריה; אירלנד; אסטוניה; גרמניה; הודו; הולנד; לטביה; ליטא; ספרד; פולין; פינלנד; שבדיה.

בנוסף משתתפי הסמינר הבין-לאומי, יתקבלו אצל נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין וכן מתוכנן להם סיור בארץ.

Cyber.jpg