facebook

רו"ח מתניהו אנגלמן נבחר לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הבא

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, התקשר לברך את רו"ח מתניהו אנגלמן להיבחרו לתפקיד

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, התקשר לרו"ח מתניהו אנגלמן ובירך אותו להיבחרו לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הבא.

השניים נדברו להיפגש ולהתחיל בהליך העברת התפקיד באופן מסודר ומועיל.

המבקר מאחל הצלחה למבקר הנבחר.