facebook

דרוש/ה רכז/ת הדרכה באגף ההדרכה ומרכז מידע - תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
רכז/ת הדרכה
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
19/11/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

דרוש/ה רכז/ת הדרכה (למשרה זמנית) לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר, באגף ההדרכה ומרכז מידע למבקר המדינה ללשכת תל אביב, רח' הארבעה 19, תל אביב.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי המדינה.

תיאור התפקיד:  

 1. ריכוז פעילויות למידה ותפעולן

 2. תקשורת ותיאום זמנים עם מרצים פנימיים וחיצוניים

 3. תפעול פעילויות למידה בזום או בכל מערכת אחרת של למידה מרחוק/הזמנת כיתות במשרד ומחוץ למשרד ואחריות על סידורן

 4. חלוקה למחזורים, הכנת הזמנות, זימון משתתפים

 5. הכנת אתר ב- sharepoint לכל פעילות למידה ותיחזוקו, כולל הכנת חומרי למידה, איסוף חומרי למידה ומצגות מהמרצים והפצתם 

 6. ליווי פעילויות בימי הפעילות, מעקב אחר נוכחות, קשר עם המינהל ועם תומכים טכניים 

 7. הכנת תעודות

 8. הכנה והפצה של משובים, עיבודם, כתיבת דוחות סיכום לפעילות

 9. ניהול הקשר בין מרצים למשתתפים

 10. העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הגורמים הממונים

תנאי מוקדם:

תעודת בגרות מלאה; יתרון יינתן לבעלי/ות הכשרה בתחומים רלבנטיים לתחום ההדרכה / ניהול משאבי אנוש.

כישורים נדרשים:

 1.  ידיעת השפה העברית על בורייה וכושר הבעה מצוין בעל פה ובכתב; ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.

 2. אוריינות טכנולוגית; מיומנות גבוהה בעבודה בתוכנות אופיס word, excel, outlook, powerpoint, יישומי מחשב מערכת sharepoint ואינטרנט.

 3. יכולת עמידה במצבי לחץ ונכונות לעבודה תחת עומס עבודה או בהתראה קצרה.

 4. יכולת תפעול משימות באופן עצמאי משלב הייזום ועד הסיום.

 5. אחריות וראש גדול.

 6. יכולת למידה עצמית.

 7. תודעת שירות גבוהה.

 8. יחסי אנוש טובים ונועם הליכות.

תנאים נוספים:

 1. 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.

 2. שעות העבודה יהיו בין השעה 7:30 לשעה 16:00 עם גמישות במקרה הצורך.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

 4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

 5. המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.

 6. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור ובדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

בהתאם להערכת המועמד על בסיס קורות חיים ובהתאם לשיקול דעתו של המשרד, ייבחרו עד 10 מועמדים שישלחו למבחן ממוחשב מקצועי. המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 5 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן ממוחשב. 

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלאו/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת רכז/ת הדרכה באגף הדרכה ומרכז מידע". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 19.11.20.