facebook

דף הבית

חיפושאתרו פרסום של מבקר המדינה
חיפוש בפרסומי המשרד חיפוש בכל האתר
 • נאום מבקר המדינה בכנס איגוד המבקרים הפנימיים (IIA)


  דברי מבקר המדינה בכנס איגוד המבקרים הפנימיים (IIA ישראל) ב-17 בינואר 2019

   
 • הודעה על כוונה להתקשרות בהליך ספק יחיד עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)


  משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI) למתן שירותי ניתוח שוק הטכנולוגיה בארץ ובעולם

   
 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה


  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה לגבי ...

   
 • מבקר המדינה הורה להיערך לביקורת מערכתית שתעסוק במכלול ההיבטים במרחב הסייבר בהקשר של מערכת הבחירות הקרובה


  מבקר המדינה הודיע על כך בכנס השנתי של לשכת המבקרים הפנימיים. כמו כן, התריע המבקר מפני פגיעה בשומרי הסף

   
 • הודעה בדבר תקרת ההוצאות של מועמד זכאי בבחירות מקדימות מזכות


  מבקר המדינה מודיע כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת

   
 • פרסום דוח "התעשייה האווירית לישראל בע"מ - יחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה האווירית לישראל בע"מ לבין ארגון העובדים בה"


  מבקר המדינה פרסם היום דוח מיוחד בנושא יחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה האווירית לבין ארגון העובדים שבחברה

   
 • המדריך למועמדים בבחירות מקדימות


  מבקר המדינה פרסם את המדריך המעודכן למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס")

   
 • בעין הביקורת - מדור פודקאסטים חדש


  האזינו לפודקאסטים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

   
 • יום זכויות האדם הבינלאומי


  היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי לזכויות אדם. משרד מבקר המדינה שם דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

   
 • דרושים/ות 6 מתמחים/ות - מועד מרץ 2020


  דרושים/ות 6 מתמחים/ות במשפטים בלשכות ירושלים, תל אביב וחיפה ליום 1 במרץ 2020

   
 • פרסום דוח "היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים והעלויות למשק"


  היום פורסם דוח בנושא היערכות הרשויות המקומיות לשריפות וגל השריפות שהתרחש בנובמבר 2016. מהדוח עולה שהפקת הלקחים הייתה חלקית ולא כל הליקויים תוקנו

   
 • פרסום דוח שנתי 69א


  דוח זה הינו החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה לשנת 2018 ועוסק בעיקרו בביקורת על תחומי הכלכלה והתשתיות

   
 • פרסום דוח שנתי 44 לשנת 2017 של נציבות תלונות הציבור


  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגיש היום את הדוח השנתי מס' 44 לשנת 2017 של נציב תלונות הציבור

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם

   
 • החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות


  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, פרסם את החלטותיו לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.

   
 •  פודקאסטים

   התחברו אלינו