לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

הביקורת הקודמת: מבקר המדינה, דוח ביקורת מיוחד על משבר התחבורה הציבורית (2019), "השירות לנוסעים של הרכבת הקלה בירושלים", עמ' 479 - 527. 

ירושלים היא העיר הגדולה בישראל. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2020 מנתה אוכלוסיית העיר כ-950,000 תושבים. לצורך שיפור שירותי התחבורה הציבורית לתושבים ותיירים בעיר, החליטה ממשלת ישראל ב-1999 על הקמת מערכת הסעת המונים. הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום) החל את פעילותו באוגוסט 2011 והופעל במשך כעשר שנים על ידי זכיין פרטי (הזכיין הקודם). החל באפריל 2021 מפעיל את הרכבת זכיין חדש, שאחראי גם להרחבת קווי הרכבת הקלה. בשנת 2021 נסעו ברכבת הקלה כ-37.33 מיליון נוסעים.

משרד מבקר המדינה ביצע ביקורת מעקב בעניין תיקון הליקויים שצוינו בפרק "השירות לנוסעים של הרכבת הקלה בירושלים" (דוח הביקורת הקודם) שפורסם במסגרת דוח מיוחד "משבר התחבורה הציבורית" במרץ 2019. הליקויים העיקריים שצוינו בפרק זה כללו, בין השאר, ליקויים בתדירות הרכבת הקלה, חריגה בזמני הנסיעה של הרכבת הקלה, היעדר בקרה על רמת הצפיפות של הנוסעים ברכבת הקלה, אי-התאמת מכשירי הכרטוס והתיקוף לדרישות הסכם הזיכיון הקודם ואי-מסירת נתונים בזמן אמת למשרד התחבורה. במסגרת ביקורת המעקב ערך משרד מבקר המדינה בדצמבר 2021 הליך שיתוף ציבור (באמצעות סקר), וממנו עלה כי כ-88% מתושבי ירושלים משתמשים בשירותי הרכבת הקלה כאמצעי תחבורה עיקרי. 


נתוני מפתח

 • 37.33 מיליון

  מספר הנוסעים שנסעו ברכבת הקלה בירושלים בשנת 2021

 • 156,000

  אומדן של מספר הנוסעים הממוצע היומי, בימי חול, שנסעו ברכבת הקלה בחודש ספטמבר 2021

 • 88%

  אומדן של השיעור של תושבי ירושלים שנוסעים ברכבת הקלה

 • 44%

  שיעור הנוסעים אשר ציינו שביעות רצון מועטה מרמת הצפיפות בנסיעה ברכבת הקלה

 • בין 97.5% ל-99.7%

  שיעור העמידה של הזכיין הנוכחי בתדירות המתוכננת של הרכבת הקלה בירושלים (כל 6 דקות), בימי חול, בין השעות 7:00 ל-19:00. תדירות נסיעות הרכבת הממוצעת נע...

 • בין 1,559 ל-1,833

  מספר הפניות בטלפון במוקד השירות של הזכיין הנוכחי בחודשים מאי עד ספטמבר 2021

 • 2.42% מיליון ש״ח

  סכום הקנסות שהוטלו על הזכיין הנוכחי בחודשים אפריל עד ספטמבר 2021; לעומת סכום קנסות של כ-1.21 מיליון ש"ח שהוטלו על הזכיין הקודם משנת 2018 ועד אפריל 202

 • 107 נוסעים

  סך החריגה במספר הנוסעים בספטמבר 2021 (מספר הנוסעים המרבי המותר הוא 356 נוסעים, לפי 2.75 נוסעים עומדים למ"ר כשכל כיסאות הישיבה תפוסים)

פעולות הביקורת

​בחודשים אוגוסט 2021 עד ינואר 2022 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בעניין תיקון הליקויים שהועלו בדוח הקודם. הבדיקה נעשתה בצוות "תוכנית אב לתחבורה ירושלים" (צוות האב) ובמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. כמו כן, לצורך ביקורת המעקב ביצע משרד מבקר המדינה הליך של שיתוף ציבור הנוסעים ברכבת הקלה  כדי לבדוק את מידת שביעות רצונם מרמת השירות של הזכיין הנוכחי. 


תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  הליך שיתוף הציבור - בסקר שביצע משרד מבקר המדינה בביקורת המעקב עלה כי כ-88% מתושבי ירושלים משתמשים ברכבת הקלה, וכי נקודות התורפה של שביעות הרצון של הנוסעים ברכבת הקלה הן תחושת הביטחון ורמת הצפיפות של הנוסעים. כמחצית מהנוסעים ציינו כי הם חשים תחושת ביטחו...
 • dislike
  רמת הצפיפות של הנוסעים בקרונות הרכבת הקלה - התארכות זמן הנסיעה של הרכבת הקלה והפחתת התדירות גורמות לעלייה בצפיפות בתוך הקרון, בעיקר בשעות השיא. בדוח הקודם צוין כי "הסכם הזיכיון קובע ש'עומס נורמלי' בתפוסת הרכבת הקלה הוא ארבעה נוסעים למטר. אולם הזכיין [ה...
 • dislike
  פניות (תלונות) הציבור - בדוח הביקורת הקודם נמצא כי "יחידת המהנדס [בצוות האב], כמי שמפקחת על רמת השירות הניתן ברכבת הקלה בהתאם להסכם הזיכיון, אינה מכינה דוח תקופתי מרוכז על היקף פניות הציבור והתלונות המופנות למשרד התחבורה, העירייה וישירות לזכיין [הקודם]...
 • dislike
  מסירת נתונים בזמן אמת למשרד התחבורה - בדוח הקודם נמצא כי "במועד סיום הביקורת [הקודמת], יותר משלוש שנים לאחר פניית משרד התחבורה להעביר לו נתוני זמן אמת, טרם יושמה דרישה זו לגבי הרכבת הקלה והמדינה טרם הגיעה להסכמה עם הזכיין [הקודם] בנושא זה, ויש בכך משום...
 • like
  תדירות הנסיעות של הרכבת הקלה - בדוח הביקורת הקודם נמצא כי "נכון למועד סיום הביקורת [הקודמת באפריל 2018] התדירות של הרכבת הקלה היא בכל 6 דקות [בשעות השיא שהן רוב שעות היום בין השעות 7:00 ל-18:00]". עוד נמצא בדוח הביקורת הקודם כי "מספר הנסיעות ביום חול ק...
 • like
  משכי הנסיעה של הרכבת הקלה - בדוח הביקורת הקודם נמצא כי "זמן הנסיעה הממוצע בפועל של הרכבת הקלה ארוך מכפי שנקבע בהסכם הזיכיון. זמן הנסיעה הממוצע בימי חול שגרתיים בשנת 2017, מתחנת המוצא בפסגת זאב לתחנה הסופית בהר הרצל, היה 46 דקות. הנסיעה בכיוון ההפוך נמש...
 • like
  ביצוע הארכות ושלוחות לקו האדום הקיים והקמת הקווים העתידיים (הקו הירוק והקו הכחול) - בדוח הביקורת הקודם נמצא כי "התמשכות הליך המשא ומתן בין צוות האב לבין הזכיין מנע את קידום החלופות שהוצגו וגרם לעיכוב ניכר בהקמת ההארכות והשלוחות, וכן לעיכוב בהרחבת השירו...
 • like
  התניית גורם אי-התחרות בהסכם הזיכיון הקודם - בדוח הביקורת הקודם צוין כי "הסכם אי-התחרות מגביל את יכולת המדינה לשפר את השירות לציבור ולהיענות לצורכי המשתמשים בתחבורה הציבורית על פי התפתחות העיר, הגידול באוכלוסייה, והצרכים המשתנים והמעודכנים של הנוסעים, ז...
 • like
  נגישות המידע באתר, תשלום באמצעות יישומוני תשלום ונגישות המתקנים של הרכבת הקלה - בביקורת המעקב עלה כי אתר האינטרנט של הרכבת הקלה בירושלים, שאותו מפעיל הזכיין הנוכחי, נגיש לציבור בשפות עברית, ערבית ואנגלית; ניתן לשלם עבור הנסיעה ברכבת הקלה באמצעות יישומו...
 • like
  התשלומים ששולמו לזכיין הנוכחי עבור הפעלת הרכבת הקלה לעומת התשלומים ששולמו לזכיין הקודם - על פי החישוב שערך משרד מבקר המדינה, על סמך התשלומים ששולמו בפועל לזכיין הנוכחי עבור תשעה חודשים בשנת 2021, אומדן התשלומים עבור שנה שלמה (2021) מסתכם בכ-73 מיליון ש...

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לצוות האב לקבל לבדוק ולאשר את התוכנית לניהול רמת הסף של צפיפות הנוסעים ברכבת הקלה, שהגיש הזכיין הנוכחי לאחר תום מועד סיום ביקורת המעקב, וכן לקבל ולאשר, במידת הצורך, את תוכנית ההתאוששות שעל הזכיין להגיש בעת שמספר הנוסעים ברכבת הקל...
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד התחבורה ולצוות האב לתת את הדעת על נקודת המבט של הציבור המשתמש בשירותי הרכבת הקלה ולשים לב לצרכים שעלו מהליך שיתוף הציבור שקיים משרד מבקר המדינה בדצמבר 2021. בפרט, יש לתת את הדעת על רמת הצפיפות ברכבת הקלה. עוד מומלץ לצוות הא...
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לצוות האב ולמשרד התחבורה להכין מסמך מרוכז של הפקת לקחים וקווים מנחים לעתיד, אשר יש בהם כדי לתרום לשיפור פעילות המדינה בתכנון ובנייה של קווים עתידיים של הרכבת הקלה בירושלים ולביצוע פרויקטים תשתיתיים אחרים וכדי לתרום לשיפור השירות...
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ לצוות האב ולמשרד התחבורה לעקוב אחר הטיפול המיטבי של הזכיין בפניות הציבור המתקבלות במרכז השירות שלו, לשלב בנתוניו את הפניות המתקבלות במשרד התחבורה ובעיריית ירושלים, וכן לבחון שילוב ביקורת "לקוח סמוי" מטעמם , כדי לוודא כי הזכיין מט...

סיכום

הרכבת הקלה בירושלים היא אמצעי תחבורה עיקרי בעיר. באפריל 2021 התחלף הזכיין שהפעיל את הרכבת הקלה בירושלים, דבר שאיפשר למשרד התחבורה ולצוות האב לשנות מאפיינים מהותיים בהתקשרות בין המדינה לבין הזכיין, וכתוצאה מכך שונה גם השירות שמקבלים הנוסעים ברכבת הקלה. ביקורת המעקב העלתה כי רוב הליקויים שעלו בדוח הקודם תוקנו במידה רבה וחלק אף תוקן במלואו. 

עם זאת, רמת הצפיפות של הנוסעים ברכבת הקלה בירושלים לא שופרה מאז סיום מועד הביקורת הקודמת, אפריל 2018, הגם שהבקרה שמבצע צוות האב על רמת הצפיפות של הנוסעים ברכבת הקלה מתבצעת על בסיס חודשי. על משרד התחבורה וצוות האב להמשיך לפעול לשיפור השירות, ובעיקר להעלות את תדירות הרכבות כדי להקטין את הצפיפות בהן. נוסף על כך על משרד התחבורה וצוות האב להמשיך ולפעול לשיפור תחושת הביטחון של הנוסעים בתחנות וברכבות.