לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור
הגעת לתוכן כרטיסייה על מנת להמשיך בנייוט דלג עם החיצים למטה ולמעלה
מסגרת פרסום:
תאריך הפרסום:
סוג הפרסום:
 

רקע

​היכנסו לצפייה בנתונים מתוך דוח הביקורת על גבי מפה אינטראקטיבית באתר המפות הממשלתי

מבוא כללי לדוחות הביקורת "מעצרים פליליים בישראל" 

לקריאת הקובץ הנגיש 

הזכות לכבוד והזכות לחירות מוכרות כזכויות בסיסיות ונקבעו כזכויות יסוד חוקתיות על-חוקיות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מעצרו של אדם שטרם הורשע בדין ועודנו בחזקת חף מפשע פוגע בזכות לחירות באופן הממשי ביותר. שירות בתי הסוהר (שב"ס) - גוף הכליאה של מדינת ישראל - מפעיל ברחבי הארץ מתקני כליאה שבהם מוחזקים עצורים ואסירים פליליים, ביטחוניים ואזרחיים (כלואים).

נחשון היא היחידה המרכזית של שב"ס לליווי כלואים. היא מופקדת על אבטחת אגפי ההמתנה בבתי המשפט, שמירה על העצורים באולמות הדיונים, העברת העצורים לבתי המעצר וליוויָם לחקירות במשטרה.

נתוני מפתח

 • 33

  מספר מתקני הכליאה שמפעיל שב"ס ברחבי הארץ, מהם 9 מתקני מעצר

 • 9,020

  משרות תקן של אנשי סגל בשב"ס בשנת 2018, מהן 1,143 משרות תקן ליחידת נחשון

 • 44,234

  עצורים על רקע פלילי קלט שב"ס ב-2018; 62% מהם שוחררו כעצורים לימים

 • 40%

  מעצורי הימים שוחררו בתוך כ-24 שעות

 • 404,770

  כלואים הובילה נחשון ב-2018 לכ-200,820 דיונים משפטיים. נחשון גומעת כ-28,500 ק"מ מדי יום

 • מאי 2020

  המועד שקבע בג"ץ לעמידת שב"ס בדרישה להקצות שטח מחיה מזערי של 4.5 מ"ר לכלוא

 • 2027

  השנה שבה על פי החלטת הממשלה 3595 יוכל שב"ס לעמוד בדרישה להקצות שטח מחיה מזערי של 4.5 מ"ר לכלוא

 • 700

  זימונים של כלואים לדיונים משפטיים נשלחים מדי יום ממזכירויות בתי המשפט ברחבי הארץ אל שב"ס

פעולות הביקורת

​בחודשים מרץ עד יוני 2019 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול המערכתי של גורמי האכיפה השונים בתחום המעצרים. פרק זה עוסק בביקורת שנערכה בשב"ס, ונבדקו בו תנאי המעצר והליווי בשב"ס והממשקים שבין שב"ס למשטרת ישראל ולהנהלת בתי המשפט. במסגרת הביקורת ביקרו נציגי משרד מבקר המדינה בשישה בתי מעצר  ובאגף מעבר.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  עמידה בדרישות הדין בנוגע לשטח המחיה לכלוא - במועד הפעימה השנייה שקבע בג"ץ ליישום הריווּח המלא - מאי 2020 - רק 50% מאוכלוסיית הכלואים יחיו ב-4.5 מ"ר. יש פער של כ-4,000 מקומות כליאה בין אלה שיהיו בפועל לבין מספר מקומות הכליאה המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  תנאי המחיה בבתי המעצר - ביקור במתקני הכליאה העלה ממצאים המצביעים על תנאי מחיה ירודים.
 • dislike
  החזקת עצורים בהפרדה - על אף העיקרון המנחה בחוק, עצורים לימים אינם מוחזקים בנפרד מעצורים שהוגש נגדם כתב אישום. מתוך 2,370 עצורים שהוחזקו על ידי שב"ס באגפי עצורי הימים בכל אחד מבתי המעצר, רק 1,117 היו עצורי ימים (כ-47%), ועל היתר המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  התנאים בתאי ההמתנה שבבתי המשפט - ב-12 מתוך 22 בתי משפט, כלואים ממתינים לדיונים בצפיפות של פחות ממ"ר אחד לעצור. המצב חמור בעיקר בבית משפט השלום בירושלים ובבתי המשפט בתל אביב.
 • dislike
  הסדרת ממשקי העבודה בין שב"ס למשטרה - גם לאחר חתימה על הסכם הבנות חדש, סוגיות ליווי עצורים ללשכות ההוצאה לפועל והזקיפות בבתי חולים על עצורים במעמד של "עד החלטה אחרת" לא סוכמו בין הצדדים. היעדר הכרעה בסוגיות אלה פוגע הן בפעילות שב"ס והן בפעילות המשטרה.
 • dislike
  ליווי עצורים על ידי יחידת נחשון - נסיעות העצורים מבתי המעצר אל בתי המשפט הן ארוכות מאוד וכוללות שהיות במעברים - מתקני כליאה זמניים - זאת, כאשר משך הדיון הממוצע בתיקי מעצרים הוא כשבע דקות. כך, הסעת עצור שצריך לעבור מרחק המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  שהיית עצורים בעלי רקע פסיכיאטרי ברכבי הליווי - מרגע שהועלו העצורים לרכב הליווי ועד שהם נבדקים בבית החולים הפסיכיאטרי חולפות שעות המתנה רבות (3 - 7 שעות), שבהן לא ניתן להוריד אותם מרכב הליווי. שהייתם במשך שעות ארוכות ברכב המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  ממשק ממוחשב לזימון עצורים - הנהלת בתי המשפט אינה פועלת לייעל את הממשק הממוחשב מול שב"ס, והדבר מאלץ את שני הגופים לשמר הליכי עבודה מיושנים, שאינם מתאימים לעידן טכנולוגיית המידע וגורמים לבזבוז משאבי ציבור ולהכבדה על עבודת שב"ס.
 • like
  חדרי החקירות בשב"ס - משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את התקדמות הבדיקה המקדמית (הפיילוט) בעניין חדרי החקירות בבתי המעצר, כאחת החלופות לליווי כלואים באמצעות יחידת נחשון, ואת החתירה המשותפת של שב"ס והמשטרה להגיע להישג שיועיל המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

הפערים בין מספר מקומות הכליאה לפי 4.5 מ"ר לכלוא למספר המקומות שיידרשו לשב"ס

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  על הממשלה לראות ביישום החלטת בג"ץ פרויקט לאומי שנועד להבטיח את כבודם הבסיסי של הכלואים. ראוי שהליכי התכנון וההיערכות לגיבוש המענה בתחום תשתיות הכליאה ייעשו על ידי שב"ס הן לצורך השלמת פערי התשתית בהתאם לפסיקת בג"ץ (4,000 מקומות) המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  פעילות שב"ס לשיפור התנאים בבתי המעצר בכלל ובבתי המעצר הישנים ובבית המעצר ירושלים בפרט חייבת להישען על תוכנית פעולה מתוקצבת ומתמשכת, שתגובש לאחר תיעדוף של הפערים הנדרשים להשלמה עם אבני דרך ליישום וקביעת לוחות זמנים מפורטים.
 • [alt]
  על הנהלת בתי המשפט למפות את תאי ההמתנה בבתי המשפט שבהם שטח המחיה לעצור נמוך מהתקן של מ"ר אחד, ולגבש תוכנית שיהיה בה כדי להביא לשיפור בתנאי המחיה של עצורים הממתינים לדיוניהם בבתי המשפט.
 • [alt]
  על המשרד לביטחון הפנים לגשר על הנקודות שנותרו במחלוקת בין המשטרה לשב"ס לאחר החתימה על מסמך הבנות בין שני הגופים ולוודא שהצדדים יעמדו בהתחייבויותיהם ויגיעו להסכמות עד מאי 2021.
 • [alt]
  על שב"ס לבחון בהקדם את כלל מסלולי הליווי של נחשון ולנתחם באופן ממוחשב במטרה להגיע לאופטימיזציה שלהם. עליו לבחון גם את היקף כוח האדם הנדרש לביצוע המשימות, ובהן המשימות החדשות שהוגדרו, וכן לבחון אם שינוי מערכתי של המסלולים יוכל המשך קריאה בקובץ המצורף.

סיכום

​בביקורת עלו ממצאים רבים הנוגעים לתנאי ההחזקה והליווי של עצורים על ידי שב"ס. על רקע ממצאים אלו ראוי לתת את הדעת לפערים שבין ההתקדמות בפעולות ליישום החלטת בג"ץ בנוגע לתנאי המחיה ובין התכנון בתחום תשתיות הכליאה במדינה, הנסמך על תחזית הגידול במספר הכלואים בעתיד.