לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

לקריאת הקובץ הנגיש


באוקטובר 2016 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא "הסדרי הפנסיה במדינה". הדוח עסק במגוון סוגיות הקשורות למערך הפנסייה במדינת ישראל. נוכח החשיבות הרבה של הנושא ערך משרד מבקר המדינה מעקב נקודתי אחר תיקון ליקויים בשלושה תחומים משמעותיים שעלו בדוח: הגדלות אחוזי הפנסייה שמאשר הרמטכ"ל לפורשי צה"ל; תשלום פנסיית גישור לפורשי צה"ל ורישום החבות בגינה במאזן המדינה; ואי-העלאת גיל הפרישה לנשים.

נתוני מפתח

 • 7.8 מיליארד ש"ח

  תקציב הגמלאות של צה"ל בשנת 2018

 • 1.1 מיליארד ש"ח

  התשלום ששולם בשנת 2018 לפי עמדת משרד האוצר מתקציב הגמלאות של צה"ל לכלל פורשי צה"ל בגין הגדלות הרמטכ"ל

 • 9.53%

  השיעור הממוצע של הגדלות הרמטכ"ל שניתנו לפורשי צה"ל בשנת 2018; השיעור הממוצע בשנת 2017 היה 8.89%. השיעור אמור לרדת החל בשנת 2019 בגלל הצערת גיל הפורשים

 • 24 מיליון ש"ח

  תוספת העלות השנתית בגין הגדלות הרמטכ"ל שניתנו לפורשים מצה"ל בשנת 2017 לטענת צה"ל. לטענת משרד האוצר הסכום הוא 38 מיליון ש"ח

 • 46

  גיל הפרישה הממוצע מצה"ל בשנת 2018

 • 18,966 ש"ח

  הקצבה הממוצעת של קצינים שפרשו מצה"ל בשנת 2018. לטענת משרד האוצר הסכום הוא 19,844 ש"ח

 • 12,000 ש"ח

  ממוצע פנסיית הגישור שתשולם לקצינים שיפרשו מצה"ל בשנת 2025, לפי הסכם מנובמבר 2015 (במחירי 2015)

 • 62

  גיל הפרישה של נשים על פי החוק; במדינות ה-OECD גיל הפרישה הממוצע של נשים הנכנסות כיום לשוק העבודה יהיה 65.8 בקירוב

פעולות הביקורת

​בביקורת המעקב נבדקו כאמור הגדלות אחוזי הפנסייה שמאשר הרמטכ"ל לפורשי צה"ל; תשלום פנסיית גישור לפורשי צה"ל ורישום החבות בגינה במאזן המדינה; ואי-העלאת גיל הפרישה לנשים. כמו כן, במסגרת הביקורת נבחנו דיווחי הגופים המבוקרים למשרד ראש הממשלה ולמשרד מבקר המדינה בעניין הפעולות שנקטו לתיקונם של הליקויים שצוינו בעניינם בדוח הקודם. הבדיקה נעשתה במשרד האוצר, במשרד המשפטים, במשרד הביטחון ובצה"ל.

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  סוגיית הסדרת הגדלות הרמטכ"ל לא באה על פתרונה, וטרם הותקנו תקנות בדבר פנסיית הגישור - טרם הוכרעה המחלוקת שמתארכת על פני שנים בין צה"ל למשרד האוצר בדבר הגדלות הרמטכ"ל וטרם הותקנו תקנות בעניין פנסיית הגישור לפורשי צה"ל.
 • dislike
  גובה הגדלות הרמטכ"ל - משנת 2015 ועד שנת 2018 ממוצע הגדלות הרמטכ"ל לפורשים עלה בכ-0.73%. עם זאת, מדובר בנתון שאינו משקף מצב יציב, אלא מושפע מהפיטורין הנרחבים של משרתי קבע מבוגרים, שנעשו כחלק מתהליך ליישום מודל הקבע החדש והצערת צה"ל המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  כללים חדשים להגדלות הרמטכ"ל - הכללים החדשים, הכוללים את קביעת שיעור התוספת המרבית ל-10% (במקום התוספת המרבית שנהגה, בשיעור 19%) ,יחולו על מי שהחל בשירות קבע מובהק אחרי 1.4.17. לפי דיווחי צה"ל, בשנים הקרובות אמורים להשתחרר המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • dislike
  שקיפות והעברת מידע - צה"ל ממשיך להציג את העלות השנתית של הגדלות הרמטכ"ל בגין הפורשים באותה שנה (בשנת 2017 כ-24 מיליון ש"ח ) בעוד ההוצאה השנתית בגין הגדלות הרמטכ"ל בצה"ל כוללת את תשלומי ההגדלות של פורשים משנים קודמות בסך 1.1 מיליארד המשך קריאה בקובץ המצורף
 • dislike
  התקנת תקנות בעניין פנסיית הגישור - משרד האוצר ומשרד הביטחון טרם התקינו תקנות בהתאם לחוק לצורך הסדרת פנסיית הגישור, וזאת אף שחלפו יותר משנתיים מהמועד שנקבע בחוק להתקנתן.
 • dislike
  תשלומי מקדמות בפנסיית הגישור - לפי סיכום הייעוץ המשפטי לממשלה, צה"ל קובע את גובה המקדמות לפורשים וממשיך לשלם אותן על חשבון פנסיית הגישור ללא תיאום עם משרד האוצר. המשך תשלום המקדמות מקבע מצב זמני ויוצר אי-ודאות אצל הפורשים.
 • dislike
  העלאת גיל הפרישה לנשים - בהתאם לחוק, ומאחר ששר האוצר לא הביא את המלצותיו לפני ועדת הכספים, נקבע גיל הפרישה של נשים ל-62. ביוני 2019 פרסם משרד האוצר תזכיר חוק ולפיו גיל הפרישה של נשים יעלה בהדרגה ל-65 ולאחר מכן יוצמד לתוחלת החיים. המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • like
  הגדלות הרמטכ"ל - צה"ל נקט צעדים לטיפול בממצאי הביקורת שעלו בדוח הקודם. בין היתר, קבע כללים חדשים לעניין הגדלות הרמטכ"ל. כללים אלה קובעים קריטריונים חדשים המגבילים את שיעור ההגדלה המרבי שיינתן לפורשים עד 10% המשך קריאה בקובץ המצורף.

תרשים התקציר

עיקר ממצאי ביקורת המעקב

עיקרי המלצות הביקורת

 • [alt]
  נוכח ההשפעות המשמעותיות של הגדלות הרמטכ"ל ופנסיית הגישור על היקף תשלומי הגמלאות בתקציב הביטחון, על תקציב המדינה ועל החבות האקטוארית של הממשלה, משרד מבקר המדינה ממליץ כי צה"ל ומשרד האוצר יפעלו בשיתוף פעולה כדי להגיע להסכמה המשך קריאה בקובץ המצורף.
 • [alt]
  על משרד הביטחון, משרד האוצר והיועץ המשפטי לממשלה להשלים את הדיונים לצורך התקנת התקנות בעניין פנסיית הגישור ולקבל החלטה בעניין תשלום המקדמות לפורשים, כך שעם כינון הממשלה החדשה הדבר יובא לפני השרים לשם הסדרת הנושא.
 • [alt]
  על משרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל לפעול להעברת מידע הדדית ונתונים מלאים בכל הקשור לגמלאות פורשי צה"ל.
 • [alt]
  משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האוצר לבחון את קידום סוגיית גיל הפרישה לנשים, עם כינונה הצפוי של הממשלה, ולהשלים את גיבוש מדיניותו. זאת בשל המשמעויות הנרחבות של הסוגיה, ובפרט בכל בנוגע לפעולות הנדרשות בשל גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר.

סיכום

​החיסכון הפנסיוני נועד לשמש מקור הכנסה עיקרי לאחר הפרישה מעבודה. אין עוררין על כך שהפורשים מצה"ל, שבמשך שנים פעלו למען ביטחון המדינה, זכאים לפנסייה הוגנת וראויה. ראוי כי המחלוקות רבות השנים בין צה"ל למשרד האוצר בסוגיות אלו, וכך גם הסדרת שקיפות הנתונים, יבואו על פתרונן בהקדם. העלייה המתמשכת בתוחלת החיים מחייבת בחינה של מתווה העלאת גיל הפרישה של נשים תוך השוואה למקובל בעולם.