facebook

פרס פרויקט השנה בתחום התוכנה למערכת הממוחשבת לביקורת מימון מפלגות

אנו שמחים לבשר על זכיית פרויקט הקמת המערכת הממוחשבת לביקורת מימון מפלגות בפרס "פרויקט השנה" 2015 מטעם הסניף הישראלי של עמותת PMI העולמית, העוסקת בקידום והעמקת הידע בתחום ניהול פרויקטים

הביקורת על בחירות ומימון המפלגות מבוצעת בידי מבקר המדינה בהתאם לסמכויות שהוקנו לו בחיקוקים שונים. במסגרת זו עורך מבקר המדינה ביקורת על החשבונות של המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת, של הסיעות והרשימות המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות, של המועמדים לראשות מועצות אזוריות ושל המועמדים המתמודדים בבחירות מקדימות במפלגות השונות. בנוסף, עורך מבקר המדינה ביקורת על החשבונות השוטפים של המפלגות המיוצגות בכנסת. ביקורת זו היא בעלת חשיבות מכרעת בהבטחת עקרונות הדמוקרטיה במדינת ישראל, הגשמת הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר ובשמירה על טוהר הבחירות והשוויון בין המועמדים השונים.

 
לשם יישום תפקידיו וסמכויותיו של מבקר המדינה בתחום הביקורת על מימון מפלגות החליט המשרד לפתח מערכת ממוחשבת אשר הלכה למעשה תסייע לא רק בשמירה ועיבוד הנתונים, אלא אף בביצוע הליכי הביקורת עצמם, זאת כחלק ממחויבותו הבלתי מתפשרת של מבקר המדינה לעמידה במשימת ביקורת המדינה ובכך לתרום לחוסנו ותקינותו של המשטר הדמוקרטי במדינה. זאת במסגרת היעד שהציב מנכ"ל המשרד מר אלי מרזל לפעול לשיפור תשתיות המחשוב במשרד, ובשלוש השנים האחרונות שודרגו כל תשתיות מערכות המידע במשרד. 


המערכת לביקורת מימון מפלגות פותחה על ידי אגף מערכות מידע בהובלת מר שרון סולומון, באמצעות חברת 'מלם', במהלך השנים 2011-2014. המערכת תומכת בתהליכי ביקורת של מימון מערכות בחירות מקדימות ובחירות לרשויות מקומיות/אזוריות המבוצעים ע"י המשרד, בהם תהליכי דיווח של מתמודדים על הוצאות והכנסות, פרסום תרומות וערבויות באתר האינטרנט המשרדי, ביצוע הביקורת על ידי עובדי המשרד ועל ידי גורמים מוסמכים מטעמו ודיווח ופרסום תוצאות הביקורות.


פיתוח המערכת נעשה תחת אילוצי לוחות זמנים ושינויים בהוראות הדין שנקבעו על ידי המחוקק ובהתחשב ברמת האמינות הגבוהה הנדרשת ממערכת כספית המשמשת גוף ביקורת ממלכתי בעבודה מול מתמודדים והציבור הרחב.  כך למשל בעיצומו של השלב הראשון של הפרויקט הוקדמו הבחירות לרשויות המקומיות ומאמץ הפיתוח הוסט לטובת עמידה בלוח הזמנים הקשיח שנדרש לביצוע הביקורת על מערכת בחירות זו.


הקמת המערכת הייתה בשלבים, על פי מתודולוגית הניהול 'חבילות מסירה', לכל 'חבילה' הוגדרו תוכנית עבודה, לוח זמנים, תיחום תקציבי ותכולה שנגזרו מאילוצי המערכת הפוליטית, דרישות החוק המשתנות, מסגרת התקציב והנחיות אבטחת המידע המחמירות. התשלום בוצע בהתאם לתשומות בפועל במסגרת התקציבית.


כל  חבילת מסירה תוכננה ובוצעה על ידי החברה בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות מטעם המשרד - ראשת האגף לביקורת מימון מפלגות – גב' חנה רותם, גברת אילנה ליבשיץ - ראשת תחום היישומים באגף מערכות מידע ומר אבי בצלאלי - מנהל הפרויקט, ובמועד ההפעלה נוספו למערכת יכולות תמיכה במערכות בחירות ובמהלכי ביקורת נוספים.  בסוף שנת 2014 הופק לראשונה דו"ח הביקורת על הבחירות המקומיות באמצעות המערכת החדשה.


להצלחת הפרויקט ולעמידתו ביעדי התקציב, התכולה ולוחות הזמנים תרמו רבות מחויבותו האישית של  מבקר המדינה – השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא ומנהל החטיבה הקודם - מר שמואל גולן, תשומת הלב הניהולית ההדוקה שניתנה לפרויקט על ידי הדרג הניהולי במשרד בראשות מנכ"ל המשרד, אגף מערכות מידע במשרד ובחברה,  וכן מתכונת העבודה בפרויקט, שיתוף הפעולה ההדוק בין נציגות המשתמשים, הספק ואגף מערכות מידע והניהול המקצועי. מערכת ליבה זו פועלת כיום בהצלחה וזוכה למשובים חיובים ממשתמשי המערכת ומהנהלת המשרד. המערכת חוסכת למשרד תשומות עבודה של ביצוע מהלכי ביקורת מורכבים ומאפשרת מימוש חזון מבקר המדינה לשיקוף עשיית הביקורת ותוצריה לציבור הרחב.​