facebook

המבקר אנגלמן לשרים: יש להגביל באופן מיידי את גובה שכר הטרחה שגובים עו"ד מאלפי פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה (19.11.23)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פנה היום (ראשון, 19.11.23) לשרי המשפטים, הביטחון, האוצר והעבודה בדרישה לפעול ללא דיחוי להסדיר מגבלה על גובה שכר טרחת עורכי דין המייצגים פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.

​כזכור, בנו של המבקר, חגי, נפצע קשה במלחמה בעזה ומאושפז בבית החולים הדסה עין כרם. הגם שהמ​בקר לא נחשף לנושא באופן אישי - הוא קיבל פניה בעניין נחיצות הסדרת הנושא בעת הזו ממשרד הביטחון.

המבקר אנגלמן כתב לשרים שמהפנייה שקיבל עלה "כי בשעה זו שמדינת ישראל מצויה במלחמה, ישנה תופעה מצערת שבה עורכי דין מנצלים את המצב הקשה והרגיש, ופוקדים את בתי החולים כדי להחתים את פצועי צה"ל על הסכמי ייצוג, תוך גביית שכר טרחה גבוה". בעוד שקיימים חוקים המפקחים על שכר טרחת עורכי דין, כדי למנוע ניצול לרעה של מצוקת הלקוח, כמו בתאונות דרכים, חוק נכי רדיפות נאצים וחוק תגמולים למשפחות חטופים ונעדרים (שנחקק לפני כשבועיים), הרי שייצוג של פצועי מלחמה ופעולות איבה נותר פרוץ.

מבקר המדינה מניח ומקווה שהתופעה האמורה בפנייה אינה משקפת את דרך פעולתם של רוב עורכי הדין העוסקים בתחום רגיש זה. עם זאת קיימת חשיבות רבה להסדרתה לטובת כלל הפצועים והנפגעים.

הצעת חוק בעניין  הגבלת שכ"ט לפצועי צה"ל עברה בקריאה טרומית כשלושה חודשים טרם הטבח ב- 7.10.23.  הצעת חוק זו התבססה על הצעות חוק דומות שהוגשו בעבר, אך לא קודמו.  הצעה זו לא קודמה בשל החלטת ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, בתנאי שלאחריה ההצעה לא תקודם עד להכנת הצעת חוק ממשלתית בנושא הרחבת הסיוע המשפטי.

משכך, חל עיכוב בהסדרה, ולפיכך פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה חשופים לחיובי שכר טרחת עורכי דין ללא כל הגבלה, בעודם נזקקים לסכומים אלו לשם שיקום חייהם.

במכתבו כותב המבקר כי - "מאז השבעה באוקטובר, אותה שבת שחורה שבמהלכה פלשו אלפי פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי לשטח ישראל וביצעו טבח באזרחים ופיגועי חטיפה ולקיחת בני ערובה, יש, לצערנו, אלפים רבים של פצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ומספרם הולך וגדל עם התמשכות הלחימה.             

מציאות קשה זו מחייבת לתת מענה מהיר ככל הניתן במגוון רחב של עניינים, שימנע פגיעה נוספת בפצועים שתרמו מגופם ונפשם למען המדינה ויאפשר להם לקבל את מלוא זכויותיהם כדין, ללא צורך להעביר חלק ניכר מסכומים אלו המשולמים מאוצר המדינה לגורמים אחרים, אשר חלקם  מבקשים לנצל את מצוקתם.    

​נדרש אפוא לפעול ללא דיחוי להסדרה של הנדון, ובכלל זה, לפעול לקביעת תעריף מפוקח והוגן בגין שירותים משפטיים המוענקים הן לפצועי צה"ל והן לנפגעי פעולות איבה".