facebook

המבקר אנגלמן נפגש עם מפוני כפר עזה השוהים במלון שפיים (13.11.23)

בסיור שערך מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, ביום חמישי (9.11.23) עם מפוני כפר עזה השוהים במלון שפיים, שמע המבקר על הפערים בטיפול הממשלתי הניתן להם, גם כעבור חמישה שבועות מהטבח שארע בקיבוץ ביום 7.10.23.

​​​

המבקר הבהיר כי לא ניתן לקבל בשוויון נפש את הפערים בטיפול הממשלתי במפונים, ובפרט, במפונים מהקיבוצים שחוו את הטבח המחריד. בסיום הפגישה המבקר ביקר בפאב שהוקם במלון, הזהה לפאב שהיה בקיבוץ.

בנוסף, מבקר המדינה נפגש במתחם אולמי כליל מלכות בבני ברק עם משפחות מהמגזר החרדי שהתפנו באופן עצמאי מבתיהם בנתיבות ובאופקים נוכח המצב הביטחוני. המבקר ראה את הצפיפות הגדולה ושמע על המצוקות של המשפחות השוהות במקום שרובן מרקע חברתי כלכלי נמוך. המתפנים הציגו את מכלול הבעיות שעימן הם מתמודדים, ​​את העלות הכספית הגבוהה של הפעלת המתחם ואת העובדה שאלפי המפונים נזקקים לתרומות למימון שהייתם.

המבקר אנגלמן אמר בסיום הביקור: "על הרשויות לספק מענה הולם למפונים שבתיהם אינם בטוחים, ובפרט למשפחות שיש להן ילדים עם צרכים מיוחדים".